1
لطفا کمی صبر کنید !!

پرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
پرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :