1
لطفا کمی صبر کنید !!

فینال پرتاب وزنه مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرتاب وزنه مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فینال پرتاب وزنه مردان
پارالمپیک 2016 ریو
فینال پرتاب وزنه مردان
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :