1
لطفا کمی صبر کنید !!

بازی های آسیایی 2014 اینچئون
مرحله 1/8 نهایی وزن 66 کیلوگرم مردان
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :

احد پازاج