1
لطفا کمی صبر کنید !!

صنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :

حسین ساکیصنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :