1
لطفا کمی صبر کنید !!

سایپا 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 1 - 2 استقلال
۱۳۹۷-۰۷-۲۷
عکاس :
اشخاص :
صادق بارانی رضا جعفری روزبه شاه علیدوست حسین کامیاب مصطفی نائيج پورفولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
فولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
۱۳۹۷-۰۶-۰۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
رضا جعفری مهرداد کفشگری مصطفی نائيج پورفولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
فولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
۱۳۹۷-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا سلیمانی اصل صادق بارانی مصطفی نائيج پورفولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
فولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
۱۳۹۷-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
محمد صفری مصطفی نائيج پور حامد فلاح زاده محمدرضا سلیمانی اصلسایپا 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۲-۰۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مصطفی نائيج پور محمد سلطانی مهرسایپا 1 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۱۱-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
رضا جعفری مصطفی نائيج پورنفت تهران 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۰۸-۲۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مصطفی نائيج پور علی اصغر مومنینفت تهران 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۰۸-۲۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مصطفی نائيج پورنفت تهران 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۰۸-۲۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
علی شجاعی سامان آقازمانی مصطفی نائيج پورنفت تهران 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۰۸-۲۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مصطفی نائيج پورسایپا 0 - 3 تراکتورسازی تبریز
جام شهدا 1396
سایپا 0 - 3 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
عکاس :
اشخاص :
مهدی شریفی مصطفی نائيج پورسایپا 0 - 3 تراکتورسازی تبریز
جام شهدا 1396
سایپا 0 - 3 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
عکاس :
اشخاص :
فرزاد حاتمی مصطفی نائيج پور