1
لطفا کمی صبر کنید !!

الکساندر


لوپز

۳۳۶ عکس
ژاپن 3 - 0 ایران
جام ملت های آسیا 2019 امارات
ژاپن 3 - 0 ایران
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
الکساندر لوپز پیام نیازمند میلاد محمدیژاپن 3 - 0 ایران
جام ملت های آسیا 2019 امارات
ژاپن 3 - 0 ایران
۱۳۹۷-۱۱-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
الکساندر لوپزایران 5 - 0 یمن
جام ملت های آسیا 2019 امارات
ایران 5 - 0 یمن
۱۳۹۷-۱۰-۱۷
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
الکساندر لوپز سامان قدوسایران 5 - 0 یمن
جام ملت های آسیا 2019 امارات
ایران 5 - 0 یمن
۱۳۹۷-۱۰-۱۷
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
الکساندر لوپز سامان قدوس مهدی خراطیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
جام ملت های آسیا 2019 امارات
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
عکاس :
اشخاص :
الکساندر لوپزایران 1 - 0 ترینیداد و توباگو
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ایران 1 - 0 ترینیداد و توباگو
۱۳۹۷-۰۸-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
الکساندر لوپز آرین قاسمیپرتغال 1 - 1 ایران
جام جهانی 2018 روسیه
پرتغال 1 - 1 ایران
۱۳۹۷-۰۴-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
پژمان منتظری الکساندر لوپزپرتغال 1 - 1 ایران
جام جهانی 2018 روسیه
پرتغال 1 - 1 ایران
۱۳۹۷-۰۴-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا بیرانوند الکساندر لوپزپرتغال 1 - 1 ایران
جام جهانی 2018 روسیه
پرتغال 1 - 1 ایران
۱۳۹۷-۰۴-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا بیرانوند الکساندر لوپزپرتغال 1 - 1 ایران
جام جهانی 2018 روسیه
پرتغال 1 - 1 ایران
۱۳۹۷-۰۴-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
الکساندر لوپز علیرضا بیرانوندایران 0 - 1 اسپانیا
جام جهانی 2018 روسیه
ایران 0 - 1 اسپانیا
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا بیرانوند الکساندر لوپزایران 0 - 1 اسپانیا
جام جهانی 2018 روسیه
ایران 0 - 1 اسپانیا
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
الکساندر لوپز آرین قاسمی وحید امیریایران 0 - 1 اسپانیا
جام جهانی 2018 روسیه
ایران 0 - 1 اسپانیا
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
الکساندر لوپز علیرضا بیرانوندایران 0 - 1 اسپانیا
جام جهانی 2018 روسیه
ایران 0 - 1 اسپانیا
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا بیرانوند الکساندر لوپز