1
لطفا کمی صبر کنید !!

وحید


رضایی

۱۵۲ عکس
پرسپولیس 2 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 2 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۹-۲۰
عکاس :
اشخاص :
علیرضا بیرانوند وحید امیری وحید رضاییپرسپولیس 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 1 - 0 استقلال
۱۳۹۶-۰۸-۰۴
عکاس :
اشخاص :
بهروز یوسفی برانکو ایوانکوویچ سرتن چوک وحید رضاییپرسپولیس 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 1 - 0 استقلال
۱۳۹۶-۰۸-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا بیرانوند وحید رضاییپرسپولیس 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 1 - 0 استقلال
۱۳۹۶-۰۸-۰۴
عکاس :
اشخاص :
بهروز یوسفی برانکو ایوانکوویچ سرتن چوک داوود کاشانی وحید رضاییپرسپولیس 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 1 - 0 استقلال
۱۳۹۶-۰۸-۰۴
عکاس :
اشخاص :
بهروز یوسفی برانکو ایوانکوویچ داوود کاشانی سرتن چوک وحید رضاییجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس :
اشخاص :
وحید رضاییجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس :
اشخاص :
وحید رضاییجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس :
اشخاص :
وحید رضاییجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس :
اشخاص :
وحید امیری وحید رضاییاستقلال خوزستان 1 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال خوزستان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وحید رضاییجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۶-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وحید رضاییجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۶-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وحید رضاییجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۶-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وحید رضاییجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۶-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وحید رضاییجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۶-۱۹
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
فوتبال وحید رضاییپرسپولیس 1 - 1 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 1 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۵-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وحید رضایی پندار خمارلو حامد تهرانی علی علیپورپرسپولیس 3 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 3 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۴-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وحید رضایی وحید رضاییپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
بوژیدار رادوشویچ احسان علوان زاده بهروز یوسفی اصغر نوروزعلی پرسپولیس تهران وحید رضاییپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
سامان نریمان جهان علی سجادی بوژیدار رادوشویچ پرسپولیس تهران وحید رضاییپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
بهروز یوسفی علی سجادی علی علیپور وحید رضاییپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
سامان نریمان جهان بهروز یوسفی علی سجادی پرسپولیس تهران وحید رضاییپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
بوژیدار رادوشویچ اصغر نوروزعلی حمیدرضا طاهرخانی وحید رضاییپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
سامان نریمان جهان بوژیدار رادوشویچ علی سجادی پرسپولیس تهران وحید رضاییپرسپولیس 2 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
وحید رضاییپرسپولیس 2 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
وحید رضاییپرسپولیس 2 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - 0 پیکان
۱۳۹۶-۰۱-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وحید رضاییپرسپولیس 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۲-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وحید رضاییپرسپولیس 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۲-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وحید رضاییپرسپولیس 2 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۲۸
عکاس :
اشخاص :
محسن مسلمان وحید رضاییپرسپولیس 2 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس - سپاهان
۱۳۹۵-۱۱-۲۸
عکاس :
اشخاص :
محمود خوردبین محسن مسلمان وحید رضاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس بازی ملی - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۵-۱۱-۱۷
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محسن مسلمان مهدی طارمی رضا کرملاچب حمیدرضا طاهرخانی وحید رضاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس بازی ملی - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۵-۱۱-۱۷
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محسن مسلمان مهدی طارمی رضا کرملاچب حمیدرضا طاهرخانی وحید رضاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس بازی ملی - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۵-۱۱-۱۷
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محسن مسلمان مهدی طارمی حمیدرضا طاهرخانی وحید رضاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس بازی ملی - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۵-۱۱-۱۷
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مهدی طارمی حمیدرضا طاهرخانی وحید رضاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس بازی ملی - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۵-۱۱-۱۷
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محسن مسلمان رامین رضاییان مهدی طارمی رضا کرملاچب وحید رضایی