1
لطفا کمی صبر کنید !!

عارف


سعیدیان

۴۷ عکس
فجر سپاسی شیراز ۰ - ۱ مس کرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
فجر سپاسی شیراز ۰ - ۱ مس کرمان
۱۴۰۰-۰۱-۳۰
عکاس : محمدرضا دهداری
اشخاص :
عارف سعیدیانفجر سپاسی شیراز ۰ - ۱ مس کرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
فجر سپاسی شیراز ۰ - ۱ مس کرمان
۱۴۰۰-۰۱-۳۰
عکاس : محمدرضا دهداری
اشخاص :
عارف سعیدیانفجر سپاسی شیراز ۰ - ۱ مس کرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
فجر سپاسی شیراز ۰ - ۱ مس کرمان
۱۴۰۰-۰۱-۳۰
عکاس : محمدرضا دهداری
اشخاص :
عارف سعیدیانقشقایی شیراز 1 - 1 مس کرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل ۱۴۰۰-۹
قشقایی شیراز ۱ - ۱ مس کرمان
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
عکاس : محمدرضا دهداری
اشخاص :
عارف سعیدیانبادران تهران 1 - 0 مس كرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
بادران ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۶-۰۸-۳۰
عکاس :
اشخاص :
احمد نخعی دارکو دراژیچ عارف سعیدیانراه آهن 0 - 3 مس كرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
راه آهن ۰ - ۳ مس کرمان
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عارف سعیدیانراه آهن 0 - 3 مس كرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
راه آهن ۰ - ۳ مس کرمان
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عارف سعیدیانراه آهن 0 - 3 مس كرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
راه آهن ۰ - ۳ مس کرمان
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عارف سعیدیانراه آهن 0 - 3 مس كرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
راه آهن ۰ - ۳ مس کرمان
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عارف سعیدیانراه آهن 0 - 3 مس كرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
راه آهن ۰ - ۳ مس کرمان
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عارف سعیدیانراه آهن 0 - 3 مس كرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
راه آهن ۰ - ۳ مس کرمان
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عارف سعیدیانراه آهن 0 - 3 مس كرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
راه آهن ۰ - ۳ مس کرمان
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عارف سعیدیانراه آهن 0 - 3 مس كرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
راه آهن ۰ - ۳ مس کرمان
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عارف سعیدیانراه آهن 0 - 3 مس كرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
راه آهن ۰ - ۳ مس کرمان
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عارف سعیدیانراه آهن 0 - 3 مس كرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
راه آهن ۰ - ۳ مس کرمان
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عارف سعیدیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس ۱ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس :
اشخاص :
عارف سعیدیانجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
غلامرضا امینی زاده عارف سعیدیان منصور ابراهیم زاده محمد خدمتیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
عارف سعیدیان منصور ابراهیم زاده مهدی نامجو محمد خدمتی احسان آبیاریجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
عارف سعیدیان ولی میرزایی منصور ابراهیم زاده احسان آبیاریجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
عارف سعیدیان منصور ابراهیم زادهجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
عارف سعیدیان منصور ابراهیم زادهجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عارف سعیدیان منصور ابراهیم زادهجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عارف سعیدیانجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عارف سعیدیانجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عارف سعیدیانجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
منصور ابراهیم زاده عارف سعیدیاناستقلال 0 - 1 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۰ - ۱ مس کرمان
۱۳۹۰-۰۹-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرزاد حسین خانی عارف سعیدیان قاسم دهنویاستقلال 0 - 1 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۰ - ۱ مس کرمان
۱۳۹۰-۰۹-۲۵
عکاس :
اشخاص :
میرسلاو بلاژویچ عارف سعیدیان مهدی مداحی محمد پیپل زادهاستقلال 0 - 1 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۰ - ۱ مس کرمان
۱۳۹۰-۰۹-۲۵
عکاس :
اشخاص :
میرسلاو بلاژویچ رضا هاشمی عارف سعیدیان جلال بشرزاد دارکو وژنوویچاستقلال 0 - 1 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۰ - ۱ مس کرمان
۱۳۹۰-۰۹-۲۵
عکاس :
اشخاص :
میرسلاو بلاژویچ رضا هاشمی عارف سعیدیان جلال بشرزاد دارکو وژنوویچمس كرمان 1 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
مس کرمان ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۷-۲۳
عکاس :
اشخاص :
عارف سعیدیانسایپا 4 - 2 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
سایپا ۴ - ۲ مس کرمان
۱۳۹۰-۰۶-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد پیپل زاده عارف سعیدیانمس كرمان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
مس کرمان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۵-۲۱
عکاس :
اشخاص :
جلال بشرزاد عارف سعیدیان محمود فکری صمد مرفاویمس كرمان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
مس کرمان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عارف سعیدیانمس كرمان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
مس کرمان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جلال بشرزاد عارف سعیدیانمس كرمان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
مس کرمان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عارف سعیدیان محمود فکری صمد مرفاویمس كرمان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
مس کرمان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عارف سعیدیان محمود فکری صمد مرفاویاستقلال 0 - 0 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۰ - ۰ مس کرمان
۱۳۸۹-۱۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
ساسان موسوی صمد مرفاوی عارف سعیدیان تونچی مردولیاساستقلال 0 - 0 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۰ - ۰ مس کرمان
۱۳۸۹-۱۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
ساسان موسوی صمد مرفاوی عارف سعیدیان تونچی مردولیاساستقلال 0 - 0 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۰ - ۰ مس کرمان
۱۳۸۹-۱۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
ساسان موسوی صمد مرفاوی عارف سعیدیان