1
لطفا کمی صبر کنید !!

لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 96-95
استقلال اهواز ۰ - ۳ آلومینیوم اراک
۱۳۹۵-۰۵-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
معین راشدیلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 96-95
استقلال اهواز ۰ - ۳ آلومینیوم اراک
۱۳۹۵-۰۵-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهدی دغاغله معین راشدیلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 96-95
استقلال اهواز ۰ - ۳ آلومینیوم اراک
۱۳۹۵-۰۵-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
رضا آلبوغبیش ابوالفضل کمانی اکبر بختیاری معین راشدیلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 96-95
استقلال اهواز ۰ - ۳ آلومینیوم اراک
۱۳۹۵-۰۵-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
معین راشدیلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 96-95
استقلال اهواز ۰ - ۳ آلومینیوم اراک
۱۳۹۵-۰۵-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
معین راشدی میلاد احمدی مصطفی عبیات مصیب جمعه‌ زاده