1
لطفا کمی صبر کنید !!

حسن


خانبان

۲۰۸ عکس
استقلال 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
استقلال 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۲-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسن خانبان وینفرید شفر بیژن طاهریاستقلال 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
استقلال 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۲-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسن خانبان وینفرید شفر بیژن طاهریاستقلال 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
استقلال 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۲-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمدحسین زرندی حسن خانباناستقلال 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
استقلال 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۲-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وینفرید شفر حسن خانبان بیژن طاهریاستقلال 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
استقلال 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۲-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمدحسین زرندی حسن خانبان وینفرید شفرذوب آهن اصفهان 1 - 0 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
ذوب آهن اصفهان 1 - 0 استقلال
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
عکاس :
اشخاص :
حسن خانباناستقلال 1 - 0 خونه به خونه
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 0 خونه به خونه
۱۳۹۷-۰۲-۱۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
حسن خانباناستقلال 1 - 0 خونه به خونه
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 0 خونه به خونه
۱۳۹۷-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسن خانبان ارشیا بابازادهاستقلال 1 - 0 خونه به خونه
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 0 خونه به خونه
۱۳۹۷-۰۲-۱۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مامه بابا تیام حسن خانباناستقلال 2 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
استقلال 2 - 0 الریان قطر
۱۳۹۷-۰۱-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
کاوه ستوده ارشیا بابازاده حسن خانباناستقلال 2 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
استقلال 2 - 0 الریان قطر
۱۳۹۷-۰۱-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
کاوه ستوده ارشیا بابازاده حسن خانباناستقلال 2 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
استقلال 2 - 0 الریان قطر
۱۳۹۷-۰۱-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مدد جباری ارشیا بابازاده حسن خانبان