1
لطفا کمی صبر کنید !!

کریم


ریکانی

۴۴۹ عکس
پرسپولیس 1 - 0 صنعت نفت آبادان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 99-98
پرسپولیس 1 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۸-۰۹-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
کریم ریکانیپرسپولیس 1 - 0 صنعت نفت آبادان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 99-98
پرسپولیس 1 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۸-۰۹-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
کریم ریکانی محمد دریسپرسپولیس 1 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
پرسپولیس 1 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۸-۰۶-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
طالب ریکانی کریم ریکانی بهنام سراجپیکان 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پیکان 1 - 1 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۷-۱۲-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
کریم ریکانیصنعت نفت آبادان 1 - 3 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 3 سایپا
۱۳۹۷-۰۹-۱۶
عکاس :
اشخاص :
نادر مظفری میلاد جهانی کریم ریکانی هواداران صنعت نفت آباداناستقلال خوزستان 2 - 5 صنعت نفت آبادان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
استقلال خوزستان 2 - 5 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۷-۰۷-۱۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
طالب ریکانی رضا جبیره اکبر ایمانی کریم ریکانی صنعت نفت آبادانصنعت نفت آبادان 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۷-۰۶-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
میلاد جهانی کریم ریکانیصنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس :
اشخاص :
کریم ریکانیصنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس :
اشخاص :
نادر مظفری کریم ریکانی امین جوکار کاظم فرهانیصنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس :
اشخاص :
امین جوکار کریم ریکانی جعفر سلمانیصنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
کریم ریکانی کاظم فرهانی امین جوکار علیرضا زکی پورصنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
نادر مظفری امین جوکار کریم ریکانی محمد دریس رضا پرکاسصنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 2 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کریم ریکانی مهرزاد کنعانیپدیده مشهد 1 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پدیده مشهد 1 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۷-۰۵-۱۹
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
کریم ریکانیصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس :
اشخاص :
جعفر سلمانی حسین بغلانی مسلم مجدمی کریم ریکانیصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
کریم ریکانی جعفر سلمانیصنعت نفت آبادان 3 - 3 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 3 - 3 استقلال خوزستان
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
کریم ریکانی محمدرضا غبیشاویتراکتورسازی تبریز 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
تراکتورسازی تبریز 1 - 1 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۷-۰۲-۰۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
نادر مظفری بهنام سراج کریم ریکانیتراکتورسازی تبریز 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
تراکتورسازی تبریز 1 - 1 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۷-۰۲-۰۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
کریم ریکانی محمد شادکامسپاهان 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۷-۰۱-۲۴
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
کریم ریکانی حامد پاکدلصنعت نفت آبادان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۷-۰۱-۱۶
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
کریم ریکانی جعفر سلمانیصنعت نفت آبادان 1 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 0 پیکان
۱۳۹۷-۰۱-۱۶
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
آگوستو سزار دوسانتوس کریم ریکانیگسترش فولاد تبریز 0 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
گسترش فولاد تبریز 0 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۷-۰۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
کریم ریکانیگسترش فولاد تبریز 0 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
گسترش فولاد تبریز 0 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۷-۰۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمدرضا غبیشاوی کریم ریکانی