1
لطفا کمی صبر کنید !!

مهدی


اخوان طباخ

۱۱۴ عکس
پیکان 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۱ - ۰ سپاهان
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهدی شریفی مهدی اخوان طباخپیکان 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۱ - ۰ سپاهان
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهدی اخوان طباخپیکان 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۱ - ۰ سپاهان
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهدی اخوان طباخپیکان 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۱ - ۰ سپاهان
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
رضا میرزایی مهدی اخوان طباخپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
برانکو ایوانکوویچ منصور ابراهیم زاده مهدی اخوان طباخپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی اخوان طباخپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
کریم قنبری مهدی اخوان طباخ منصور ابراهیم زاده سیدمهدی مرجان زاده جلال مرادی ساسان انصاریپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی اخوان طباخپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی اخوان طباخپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهدی اخوان طباخ میلاد سرلکپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
یوسف دانش صدیق برانکو ایوانکوویچ منصور ابراهیم زاده مهدی اخوان طباخپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علیرضا بیرانوند مهدی اخوان طباخپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مهدی اخوان طباخ منصور ابراهیم زاده علی لسان فولادی کریم قنبری عباسعلی ربیعی مهدی صدیقیپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مهدی اخوان طباخ سیدمهدی مرجان زاده میلاد سرلک احمد نوراللهی میثم علیپور محمد انصاریپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی اخوان طباخ میلاد سرلکسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهدی اخوان طباخسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهدی اخوان طباخصنعت نفت آبادان 3 - 2 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
صنعت نفت آبادان ۳ - ۲ سپاهان
۱۳۹۶-۰۹-۰۳
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
مهدی اخوان طباخ علی اصغر مومنیسپاهان 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۳ - ۰ تراکتور
۱۳۹۶-۰۸-۲۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
رضا چلنگر زلاتکو کرانچار مهدی اخوان طباخسپاهان 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۳ - ۰ تراکتور
۱۳۹۶-۰۸-۲۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محمود کریمی رضا چلنگر زلاتکو کرانچار مهدی اخوان طباخسپاهان 2 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۲ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
عکاس :
اشخاص :
مهدی اخوان طباخسپاهان 2 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۲ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
اکبر میثاقیان رضا چلنگر زلاتکو کرانچار مهدی اخوان طباخسپاهان 2 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۲ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
عکاس :
اشخاص :
مهدی اخوان طباخ ابوالفضل گرجینفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهدی اخوان طباخنفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی اخوان طباخ زلاتکو کرانچار رضا چلنگر تونچی مردولیاسنفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمود کریمی مهدی اخوان طباخنفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهدی اخوان طباخنفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۰ سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهدی اخوان طباخسپاهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۶-۳۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
زلاتکو کرانچار مهدی اخوان طباخسپاهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۶-۳۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
تونچی مردولیاس زلاتکو کرانچار مهدی اخوان طباخسپاهان 0 - 0 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۰ - ۰ سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محمود کریمی زلاتکو کرانچار مهدی اخوان طباخسپاهان 0 - 0 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۰ - ۰ سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
زلاتکو کرانچار مهدی اخوان طباخسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۱ - ۱ پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
مهدی اخوان طباخسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۱ - ۱ پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
رضا چلنگر زلاتکو کرانچار مهدی اخوان طباخ وحید صالحی ناصر ملارضاسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۱ - ۱ پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
رضا چلنگر زلاتکو کرانچار مهدی اخوان طباخ وحید صالحی ژایرو رودریگزسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۱ - ۱ پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
زلاتکو کرانچار مهدی اخوان طباخسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۱ - ۱ پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
زلاتکو کرانچار مهدی اخوان طباخسپاهان 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سپاهان ۱ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۵-۰۶
عکاس :
اشخاص :
رضا چلنگر تونچی مردولیاس زلاتکو کرانچار مهدی اخوان طباخسپاهان 2 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۰ تراکتور
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
زلاتکو کرانچار مهدی اخوان طباخ تونچی مردولیاسسپاهان 2 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۰ تراکتور
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
سرور جپاروف مهدی اخوان طباخسپاهان 2 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۰ تراکتور
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
زلاتکو کرانچار مهدی اخوان طباخ تونچی مردولیاسسپاهان 2 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۲ - ۰ تراکتور
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
مهدی اخوان طباخ ناصر ملارضا سرور جپاروف زلاتکو کرانچارسپاهان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۱-۲۵
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
مهرداد محمدی جواد رحیم زاده مهدی اخوان طباخسپاهان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۱-۲۵
عکاس :
اشخاص :
مهدی اخوان طباخسپاهان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۱-۲۵
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
تونچی مردولیاس زلاتکو کرانچار مهدی اخوان طباخسپاهان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سپاهان ۱ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۱-۲۵
عکاس :
اشخاص :
مهدی اخوان طباخ