1
لطفا کمی صبر کنید !!

ماشین سازی تبریز 1 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
ماشین سازی تبریز ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۸-۰۶-۰۱
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
هواداران ماشین سازی تبریزماشین سازی تبریز 1 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
ماشین سازی تبریز ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۸-۰۶-۰۱
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
هواداران ماشین سازی تبریزماشین سازی تبریز 1 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
ماشین سازی تبریز ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۸-۰۶-۰۱
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
هواداران ماشین سازی تبریزپیکان 3 - 1 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پیکان بازی ملی - ماشین سازی تبریز
۱۳۹۶-۰۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران ماشین سازی تبریزلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۲ - ۱ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران ماشین سازی تبریزلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۲ - ۱ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران ماشین سازی تبریز