1
لطفا کمی صبر کنید !!

پیکان 3 - 1 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان بازی ملی - ماشین سازی تبریز
۱۳۹۶-۰۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران ماشین سازی تبریزلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 2 - 1 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران ماشین سازی تبریزلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 2 - 1 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران ماشین سازی تبریز