1
لطفا کمی صبر کنید !!

پیکان 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 1 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۸-۲۴
عکاس :
اشخاص :
هواداران پیکان (فوتبال)ذوب آهن اصفهان 3 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 3 - 0 پیکان
۱۳۹۵-۰۹-۱۲
عکاس :
اشخاص :
هواداران پیکان (فوتبال)پرسپولیس 5 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
پرسپولیس 5 - 1 پیکان
۱۳۹۰-۰۲-۳۰
عکاس :
اشخاص :
هواداران پیکان (فوتبال)پرسپولیس 5 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
پرسپولیس 5 - 1 پیکان
۱۳۹۰-۰۲-۳۰
عکاس :
اشخاص :
هواداران پیکان (فوتبال)پرسپولیس 5 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
پرسپولیس 5 - 1 پیکان
۱۳۹۰-۰۲-۳۰
عکاس :
اشخاص :
هواداران پیکان (فوتبال)پرسپولیس 5 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
پرسپولیس 5 - 1 پیکان
۱۳۹۰-۰۲-۳۰
عکاس :
اشخاص :
هواداران پیکان (فوتبال)پیکان 1 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
پیکان 1 - 3 استقلال
۱۳۸۹-۱۱-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
جهانگیر عسگری هواداران پیکان (فوتبال)