1
لطفا کمی صبر کنید !!

پیکان 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۸-۲۴
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
هواداران پیکان (فوتبال)پیکان 3 - 1 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پیکان بازی ملی - ماشین سازی تبریز
۱۳۹۶-۰۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
صادق بارانی هواداران پیکان (فوتبال)ذوب آهن اصفهان 3 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
ذوب آهن اصفهان ۳ - ۰ پیکان
۱۳۹۵-۰۹-۱۲
عکاس :
اشخاص :
هواداران پیکان (فوتبال)پرسپولیس 5 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پرسپولیس ۵ - ۱ پیکان
۱۳۹۰-۰۲-۳۰
عکاس :
اشخاص :
هواداران پیکان (فوتبال)پرسپولیس 5 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پرسپولیس ۵ - ۱ پیکان
۱۳۹۰-۰۲-۳۰
عکاس :
اشخاص :
هواداران پیکان (فوتبال)پرسپولیس 5 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پرسپولیس ۵ - ۱ پیکان
۱۳۹۰-۰۲-۳۰
عکاس :
اشخاص :
هواداران پیکان (فوتبال)پرسپولیس 5 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پرسپولیس ۵ - ۱ پیکان
۱۳۹۰-۰۲-۳۰
عکاس :
اشخاص :
هواداران پیکان (فوتبال)پیکان 1 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پیکان ۱ - ۳ استقلال
۱۳۸۹-۱۱-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
جهانگیر عسگری هواداران پیکان (فوتبال)