1
لطفا کمی صبر کنید !!

میلاد


اسماعیلی شوشتری

۵۲ عکس
فولاد خوزستان 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
فولاد خوزستان 1 - 0 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۱۱-۲۸
عکاس :
اشخاص :
مرتضی یاقوتی میلاد اسماعیلی شوشتریصنعت نفت آبادان 0 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 0 - 0 سپاهان
۱۳۹۷-۱۱-۱۳
عکاس :
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریژاپن 3 - 0 ایران
جام ملت های آسیا 2019 امارات
ژاپن 3 - 0 ایران
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتری اشیاء و عوامل رسانه ایژاپن 3 - 0 ایران
جام ملت های آسیا 2019 امارات
ژاپن 3 - 0 ایران
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریژاپن 3 - 0 ایران
جام ملت های آسیا 2019 امارات
ژاپن 3 - 0 ایران
۱۳۹۷-۱۱-۰۸
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتری اشیاء و عوامل رسانه ایایران 2 - 0 عمان
جام ملت های آسیا 2019 امارات
ایران 2 - 0 عمان
۱۳۹۷-۱۰-۳۰
عکاس :
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتری امیر حسینیاستقلال خوزستان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
استقلال خوزستان 0 - 1 استقلال
۱۳۹۷-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریفولاد خوزستان 2 - 1 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
فولاد خوزستان 2 - 1 نساجی مازندران
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
عکاس :
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشترینفت مسجد سلیمان 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۷-۰۵-۱۹
عکاس :
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشترینفت مسجد سلیمان 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۷-۰۵-۱۹
عکاس :
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشترینفت تهران 0 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۷-۰۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میلاد کمندانی میلاد اسماعیلی شوشترینفت تهران 0 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۷-۰۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشترینفت تهران 0 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۷-۰۱-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میلاد کمندانی میلاد اسماعیلی شوشتریسایپا 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 4 - 2 نفت تهران
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
عکاس :
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریسایپا 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 4 - 2 نفت تهران
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریپرسپولیس 1 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 1 - 0 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۱۲-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشترینفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشترینفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتری علیرضا کرمینفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتری محمدامین انصارینفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتری علیرضا کرمیپرسپولیس 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۱۰-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشترینفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرشاد سالاروند میلاد اسماعیلی شوشتریاستقلال 2 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 2 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
عکاس :
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشترینفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریراه آهن 1 - 2 خونه به خونه
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
راه آهن 1 - 2 خونه به خونه
۱۳۹۶-۰۶-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریایران 2 - 2 سوریه
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 2 سوریه
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
ابوالفضل امان الله میلاد اسماعیلی شوشتری علیرضا کرمیسایپا 0 - 2 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 0 - 2 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریسایپا 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 استقلال
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتری میلاد اسماعیلی شوشتریسایپا 3 - 2 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 3 - 2 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۵-۱۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریاستقلال خوزستان 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 0 - 0 سایپا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریصنعت نفت آبادان 1 - 1 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 1 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۱-۲۵
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریصنعت نفت آبادان 1 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 1 - 0 پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتری هادی آبیارالجزیره امارات 0 - 1 استقلال خوزستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
الجزیره امارات 0 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۹
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریالجزیره امارات 0 - 1 استقلال خوزستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
الجزیره امارات 0 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۹
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتری ورزشگاه محمد بن زایدالجزیره امارات 0 - 1 استقلال خوزستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
الجزیره امارات 0 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۹
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتری ورزشگاه محمد بن زایدجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال خوزستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۶
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتری مصطفی ماهیجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال خوزستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۲-۰۶
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریاستقلال خوزستان 1 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 1 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۱۱-۲۱
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریاستقلال خوزستان 2 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان - پدیده مشهد
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
رضا صفات سهیل احیایی میلاد اسماعیلی شوشتریصنعت نفت آبادان 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 2 - 1 صبا
۱۳۹۵-۱۰-۲۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریاستقلال خوزستان 1 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 1 - 0 صبا
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریاستقلال خوزستان 1 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال خوزستان 1 - 0 صبا
۱۳۹۵-۱۰-۰۳
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریفولاد خوزستان 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 4 - 2 نفت تهران
۱۳۹۵-۰۹-۱۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتری هادی حبیبی نژادفولاد خوزستان 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 4 - 2 نفت تهران
۱۳۹۵-۰۹-۱۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتری هادی حبیبی نژاد[%first_team%] 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریفولاد خوزستان 1 - 2 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 1 - 2 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۵-۰۵-۰۵
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
میلاد اسماعیلی شوشتریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۲-۰۳
عکاس :
اشخاص :
جواد خراسانی علی سیاحی میلاد اسماعیلی شوشتری