1
لطفا کمی صبر کنید !!

بهروز


یوسفی

۳۱۷ عکس
پرسپولیس 2 (2) - (4) 2 سپاهان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 2 - 2 سپاهان
۱۳۹۲-۰۲-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهروز یوسفی امیرحسین فشنگچیپرسپولیس 2 (2) - (4) 2 سپاهان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 2 - 2 سپاهان
۱۳۹۲-۰۲-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز یوسفی امیرحسین فشنگچی محمد نوریپرسپولیس 2 (2) - (4) 2 سپاهان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 2 - 2 سپاهان
۱۳۹۲-۰۲-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهروز یوسفیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهروز یوسفیفجر سپاسی 1 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
فجر سپاسی شیراز 1 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۷-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید استیلی بهروز یوسفی رالف سومدیک