1
لطفا کمی صبر کنید !!

استقلال 1 - 0 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
استقلال ۱ - ۰ نساجی مازندران
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
نساجی مازندران استقلال تهران ورزشگاه آزادیسایپا 0 - 0 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۰ - ۰ نساجی مازندران
۱۳۹۸-۰۱-۰۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
اسکوربورد سایپا فوتبال نساجی مازندراننفت مسجد سلیمان 2 - 2 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
نفت مسجد سلیمان ۲ - ۲ نساجی مازندران
۱۳۹۷-۱۲-۱۰
عکاس :
اشخاص :
سیدمحمد میری فرشاد فرجی نساجی مازندران لاشا توتادزهسپاهان 3 - 2 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سپاهان ۳ - ۲ نساجی مازندران
۱۳۹۷-۰۷-۲۷
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
مجتبی ممشلی حامد شیری احمد عبدالله زاده سجاد آشوری نساجی مازندراننساجی مازندران 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
نساجی مازندران ۰ - ۰ استقلال
۱۳۹۷-۰۶-۳۱
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
نساجی مازندران استقلال تهران اشیاء و عوامل رسانه ای