1
لطفا کمی صبر کنید !!

سایپا 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 4 - 2 نفت تهران
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا اسدی علی قلی زاده مهدی ترابی آرش رضاوند سایپا والیبالسایپا 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 4 - 2 نفت تهران
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا اسدی علی قلی زاده مهدی ترابی آرش رضاوند سایپا والیبالسایپا 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 4 - 2 نفت تهران
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا اسدی علی قلی زاده آرش رضاوند رضا علیاری سایپا والیبال