1
لطفا کمی صبر کنید !!

پرسپولیس 2 - 1 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
پرسپولیس ۲ - ۱ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۹-۱۱-۱۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
ورزشگاه آزادی پرسپولیس تهران ماشین سازی تبریزپرسپولیس 0 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
پرسپولیس ۰ - ۰ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مسیح زاهدی حامد لک ماشین سازی تبریزذوب آهن اصفهان 2 - 1 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۱ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۶-۰۱-۳۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
ماشین سازی تبریز ذوب آهن اصفهانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس ۱ - ۰ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۵-۰۹-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
فوتبال پرسپولیس تهران ماشین سازی تبریز