1
لطفا کمی صبر کنید !!

جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۴-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگیجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۴-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگیپارس جنوبی جم 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پارس جنوبی جم 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۲-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگیپرسپولیس 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پرسپولیس 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسپرسپولیس 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پرسپولیس 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسترکیه 2 - 1 ایران
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ترکیه 2 - 1 ایران
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران تیم ملی فوتبال ایرانپرسپولیس 2 - 1 الجزیره امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس 2 - 1 الجزیره امارات
۱۳۹۷-۰۲-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی احمد نوراللهیپرسپولیس 3 - 0 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پرسپولیس 3 - 0 سپیدرود رشت
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگیالوحده امارات 2 - 3 پرسپولیس
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
الوحده امارات 2 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۲-۱۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسسپاهان 1 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس :
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگیفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
افشین پیروانی رضا شاهرودی عباس اسماعیل بیگیفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
افشین پیروانی رضا شاهرودی عباس اسماعیل بیگیفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگیفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 4 - 2 استقلال
۱۳۹۵-۰۱-۲۷
عکاس :
اشخاص :
فوتبال عباس اسماعیل بیگیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 4 - 2 استقلال
۱۳۹۵-۰۱-۲۷
عکاس :
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 4 - 2 استقلال
۱۳۹۵-۰۱-۲۷
عکاس :
اشخاص :
فوتبال عباس اسماعیل بیگیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 4 - 2 استقلال
۱۳۹۵-۰۱-۲۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگیفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۴-۱۰-۱۴
عکاس :
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگینفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
نفت تهران 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۵-۱۰
عکاس :
اشخاص :
رضا شاهانی عباس اسماعیل بیگی ناصر احمدپورقطر 0 - 1 ایران
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل
قطر 0 - 1 ایران
۱۳۹۲-۰۳-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران تیم ملی فوتبال ایرانقطر 0 - 1 ایران
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل
قطر 0 - 1 ایران
۱۳۹۲-۰۳-۱۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران تیم ملی فوتبال ایرانجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۲۸
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۲-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسصبا 0 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
صبا 0 - 0 پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۰-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۱-۰۷-۲۲
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مهرزاد معدنچی عباس اسماعیل بیگیجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۱-۰۷-۲۲
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسپرسپولیس 0 - 1 الهلال عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2012
پرسپولیس 0 - 1 الهلال عربستان
۱۳۹۱-۰۲-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسپرسپولیس 0 - 1 الهلال عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2012
پرسپولیس 0 - 1 الهلال عربستان
۱۳۹۱-۰۲-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسپرسپولیس 6 - 1 الشباب امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2012
پرسپولیس 6 - 1 الشباب امارات
۱۳۹۱-۰۱-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۹-۲۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
هادی نوروزی عباس اسماعیل بیگیجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۹-۲۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
هادی نوروزی عباس اسماعیل بیگیجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۹-۱۳
عکاس :
اشخاص :
علی کریمی عباس اسماعیل بیگیجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۹-۱۳
عکاس :
اشخاص :
علی کریمی عباس اسماعیل بیگیجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۹-۱۳
عکاس :
اشخاص :
حمید استیلی داوود کاشانی عباس اسماعیل بیگیپرسپولیس 0 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
پرسپولیس 0 - 0 سپاهان
۱۳۹۰-۰۸-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسمس كرمان 1 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
مس کرمان 1 - 0 پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۷-۲۳
عکاس :
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۶-۰۶
عکاس :
اشخاص :
هادی نوروزی محمود خوردبین عباس اسماعیل بیگیملوان بندر انزلی 1 - 0 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 90-89
ملوان بندر انزلی 1 - 0 پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۳-۲۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگیملوان بندر انزلی 1 - 0 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 90-89
ملوان بندر انزلی 1 - 0 پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۳-۲۰
عکاس :
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسملوان بندر انزلی 1 - 0 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 90-89
ملوان بندر انزلی 1 - 0 پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۳-۲۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگیپرسپولیس 3 - 2 الاتحاد عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2011
پرسپولیس 3 - 2 الاتحاد عربستان
۱۳۹۰-۰۲-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسپرسپولیس 3 - 2 الاتحاد عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2011
پرسپولیس 3 - 2 الاتحاد عربستان
۱۳۹۰-۰۲-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسپرسپولیس 3 - 2 الاتحاد عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2011
پرسپولیس 3 - 2 الاتحاد عربستان
۱۳۹۰-۰۲-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگی هواداران پرسپولیسجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۸۹-۱۰-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگیپرسپولیس 3 - 1 گسترش فولاد تبریز
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 89-88
پرسپولیس 3 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۸۹-۰۳-۰۳
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگیپرسپولیس 3 - 1 گسترش فولاد تبریز
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 89-88
پرسپولیس 3 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۸۹-۰۳-۰۳
عکاس :
اشخاص :
قاسم عبدالصمدی عباس اسماعیل بیگیپرسپولیس 3 - 1 گسترش فولاد تبریز
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 89-88
پرسپولیس 3 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۸۹-۰۳-۰۳
عکاس :
اشخاص :
عباس اسماعیل بیگیپرسپولیس 3 - 1 گسترش فولاد تبریز
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 89-88
پرسپولیس 3 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۸۹-۰۳-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
قاسم عبدالصمدی عباس اسماعیل بیگی