1
لطفا کمی صبر کنید !!

لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فرد مجتبی رشيدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
غلامرضا رضایی عادل مسعودی فرد مجتبی رشيدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فرد پدرام اردلانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
فولاد خوزستان ۳ - ۲ استقلال اهواز
۱۳۹۵-۰۲-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
فولاد خوزستان ۳ - ۲ استقلال اهواز
۱۳۹۵-۰۲-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فرد مهدی يلالیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۰ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۲-۰۳
عکاس :
اشخاص :
احسان مرادیان رضا بهمئی عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۰ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۲-۰۳
عکاس :
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۰ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۲-۰۳
عکاس :
اشخاص :
علی هلیچی عادل مسعودی فرد علی کردانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۰ راه آهن
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۰ راه آهن
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۰ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۴-۱۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۰ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۴-۱۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۰ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۴-۱۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فرد پدرام اردلانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
دانیال موسوی عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
پرویز مظلومی رضا ایار رضا بهمئی عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۱ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۴-۱۱-۰۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل رحمانی عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۱ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۴-۱۱-۰۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال اهواز ۱ - ۱ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۴-۱۱-۰۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
سایپا ۴ - ۱ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
حمزه خذیراوی رضا ایار حسین ساکی عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
سایپا ۴ - ۱ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
سایپا ۴ - ۱ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
پرسپولیس ۱ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۸-۳۰
عکاس :
اشخاص :
عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
پرسپولیس ۱ - ۰ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۸-۳۰
عکاس :
اشخاص :
عادل مسعودی فرد