1
لطفا کمی صبر کنید !!

فولاد خوزستان 3 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
فولاد خوزستان ۳ - ۰ سایپا
۱۳۹۹-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
بهداد نقی خانی وحید میرزایی شهاب شافعیانفولاد خوزستان 3 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
فولاد خوزستان ۳ - ۰ سایپا
۱۳۹۹-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
بهداد نقی خانی وحید میرزاییفولاد خوزستان 3 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
فولاد خوزستان ۳ - ۰ سایپا
۱۳۹۹-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
بهداد نقی خانی وحید میرزاییفولاد خوزستان 3 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
فولاد خوزستان ۳ - ۰ سایپا
۱۳۹۹-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزاییذوب آهن اصفهان 0 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۲ سایپا
۱۳۹۸-۰۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری وحید میرزایی محمد صفریذوب آهن اصفهان 0 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۲ سایپا
۱۳۹۸-۰۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری وحید میرزاییذوب آهن اصفهان 0 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۲ سایپا
۱۳۹۸-۰۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
محمد صفری وحید میرزاییالریان قطر 3 - 1 سایپا
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۹
الریان قطر ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۷-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
هادی محلوجی وحید میرزاییالریان قطر 3 - 1 سایپا
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۹
الریان قطر ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۷-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزایی هادی محلوجی وجیه الله چشمه سری محمد صفریالریان قطر 3 - 1 سایپا
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۹
الریان قطر ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۷-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزاییصنعت نفت آبادان 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
صنعت نفت آبادان ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۷-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری هادی محلوجی وحید میرزایی محمد صفریاستقلال (3) 2 - 2 (5) سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال (۳) ۲ - ۲ (۵) سایپا
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
وحید میرزایی مهدی ترابیاستقلال (3) 2 - 2 (5) سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال (۳) ۲ - ۲ (۵) سایپا
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا اسدی وحید میرزایی مهدی ترابی سایپا فوتبالتراکتورسازی تبریز 1 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
تراکتور ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزایی فرزاد محلوجیسایپا 3 - 0 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۳ - ۰ سپیدرود رشت
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزایی احمد فاضلی ثانیسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۱ سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس :
اشخاص :
محمد صفری وحید قاسمی وحید میرزاییسایپا 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۱ پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزایی حامد شیری ایوب کلانتریاکسین البرز 2 - 1 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
اکسین البرز ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزایی محمد صفری وجیه الله چشمه سری فرزاد محلوجیاکسین البرز 2 - 1 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
اکسین البرز ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزایی محمد صفری هادی محلوجی وجیه الله چشمه سریاکسین البرز 2 - 1 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
اکسین البرز ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۶-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وحید میرزایی محمد صفریاکسین البرز 2 - 1 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
اکسین البرز ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۶-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وحید میرزاییاکسین البرز 2 - 1 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
اکسین البرز ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۶-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وحید میرزایی وجیه الله چشمه سریاستقلال خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزایی وجیه الله چشمه سری احمد فاضلی ثانیاستقلال خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وحید میرزایی محمد صفری وجیه الله چشمه سریاستقلال خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وحید میرزایی محمد دانشگراستقلال خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وحید میرزایی وجیه الله چشمه سریاستقلال خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزایی محمد صفری وجیه الله چشمه سری
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزاییاستقلال خوزستان 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزاییاستقلال خوزستان 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
وحید میرزایی وحید نامداریسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد سلطانی مهر علی زینالی وحید میرزایی علی شجاعیسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وحید میرزایی فربد بقایی نائینیسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وحید میرزایی رضا جعفریسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمدباقر صادقی علی زینالی وحید میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
عکاس :
اشخاص :
محمد سلطانی مهر وحید میرزایی وجیه الله چشمه سری محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
عکاس :
اشخاص :
محمد سلطانی مهر وحید میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانی علی زینالی وحید میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
عکاس :
اشخاص :
علی زینالی احمد فاضلی ثانی وحید میرزاییصنعت نفت آبادان 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۱۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
جونیور لوپز وحید میرزاییصنعت نفت آبادان 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۱۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وحید میرزاییصنعت نفت آبادان 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۱۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وحید میرزایی وجیه الله چشمه سری محمد صفریصنعت نفت آبادان 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۱۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
وحید میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۰۸-۰۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد صفری وحید میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۲ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمد فاضلی ثانی وحید میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۰ - ۰ تراکتور
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وحید میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
وحید میرزاییفولاد خوزستان 2 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وحید میرزایی علی شاجانی موسی ابراهیمیفولاد خوزستان 2 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
علی شاجانی وحید میرزایی احمد فاضلی ثانیفولاد خوزستان 2 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
علی قلی زاده رضا جعفری وحید میرزایی علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
وحید میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری محمد صفری وحید میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری وحید میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی زینالی محمد صفری احمد فاضلی ثانی وحید میرزایی