1
لطفا کمی صبر کنید !!

لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 3 - 2 استقلال اهواز
۱۳۹۵-۰۲-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 3 - 2 استقلال اهواز
۱۳۹۵-۰۲-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 3 - 2 استقلال اهواز
۱۳۹۵-۰۲-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 3 - 2 استقلال اهواز
۱۳۹۵-۰۲-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 3 - 2 استقلال اهواز
۱۳۹۵-۰۲-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 0 - 1 نفت تهران
۱۳۹۴-۱۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 0 - 1 نفت تهران
۱۳۹۴-۱۱-۳۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 1 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 1 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
دانیال موسوی عادل مسعودی فردلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 1 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 1 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 1 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 1 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 1 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال اهواز
۱۳۹۴-۱۱-۱۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 1 - 1 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۴-۱۱-۰۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 0 - 3 صبا
۱۳۹۴-۱۰-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
دانیال موسویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 0 - 3 صبا
۱۳۹۴-۱۰-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
دانیال موسوی