1
لطفا کمی صبر کنید !!

تراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
تراکتور 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
عکاس :
اشخاص :
جورج لیکنز مصطفی منطقی داریوش اسفندیاری امیرحسین پیروانیتراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
تراکتور 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
عکاس :
اشخاص :
مصطفی منطقیتراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
تراکتور 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مصطفی منطقیتراکتورسازی تبریز 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
تراکتور 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
عکاس :
اشخاص :
جورج لیکنز مصطفی منطقیاستقلال 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
استقلال 3 - 0 تراکتور
۱۳۹۷-۰۵-۱۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
احسان پهلوان مصطفی منطقینفت مسجد سلیمان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 0 تراکتور
۱۳۹۷-۰۵-۰۵
عکاس :
اشخاص :
حسن آذرنیا مصطفی منطقیفولاد خوزستان 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
فولاد خوزستان 0 - 1 تراکتور
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
مصطفی منطقیالجزیره امارات 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
الجزیره امارات 1 - 1 تراکتور
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
مصطفی منطقیصنعت نفت آبادان 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 1 تراکتور
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
مصطفی منطقیصنعت نفت آبادان 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 1 تراکتور
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
مصطفی منطقیاستقلال خوزستان 1 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال خوزستان 1 - 0 تراکتور
۱۳۹۶-۰۵-۰۵
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
مصطفی منطقیاستقلال خوزستان 1 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال خوزستان 1 - 0 تراکتور
۱۳۹۶-۰۵-۰۵
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
امیر توپچی پور مصطفی منطقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 0 - 2 تراکتور
۱۳۹۵-۱۰-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمدرضا اخباری مصطفی منطقیجام حذفی فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 1 - 2 تراکتور
۱۳۹۴-۰۸-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مصطفی منطقی