1
لطفا کمی صبر کنید !!

سایپا 0 - 0 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 0 - 0 نساجی مازندران
۱۳۹۸-۰۱-۰۸
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیسپیدرود رشت 2 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سپیدرود رشت 2 - 2 سایپا
۱۳۹۷-۱۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانی علیرضا حاتم محمد صفری وجیه الله چشمه سریصنعت نفت آبادان 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 2 - 1 سایپا
۱۳۹۷-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانی حسین خوش نظر وحید قاسمیفولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
فولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
۱۳۹۷-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیفولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
فولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
۱۳۹۷-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیفولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
فولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
۱۳۹۷-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیفولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
فولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
۱۳۹۷-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیپیکان 3 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پیکان 3 - 0 سایپا
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانی اکبر رضاییسایپا 3 - 0 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 3 - 0 سپیدرود رشت
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزایی احمد فاضلی ثانیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
احمد فاضلی ثانینفت تهران 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۰۸-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیسایپا 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 استقلال
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانی هادی محلوجیاستقلال خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال خوزستان 1 - 2 سایپا
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری احمد فاضلی ثانیاستقلال خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال خوزستان 1 - 2 سایپا
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزایی وجیه الله چشمه سری احمد فاضلی ثانیسایپا 3 - 2 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 3 - 2 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۵-۱۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیسایپا 3 - 2 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 3 - 2 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۵-۱۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیسایپا 3 - 2 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 3 - 2 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۵-۱۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
احمد فاضلی ثانی
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانی
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیسایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
محمد سلطانی مهر احمد فاضلی ثانیسایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانی ایوب کلانتریسایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم صادقی احمد فاضلی ثانیسایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم صادقی احمد فاضلی ثانیسایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
محمد سلطانی مهر احمد فاضلی ثانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 1 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 1 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانی علی زینالی وحید میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 1 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
عکاس :
اشخاص :
علی زینالی احمد فاضلی ثانی وحید میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 2 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمد فاضلی ثانی وحید میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 2 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
اصغر حاجیلو احمد فاضلی ثانیفولاد خوزستان 2 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 2 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
علی شاجانی وحید میرزایی احمد فاضلی ثانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
فولاد خوزستان 2 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی زینالی محمد صفری احمد فاضلی ثانی وحید میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی زینالی محمد صفری احمد فاضلی ثانی وحید میرزاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 1 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
فربد بقایی نائینی احمد فاضلی ثانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 1 - 2 سایپا
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
فربد بقایی نائینی احمد فاضلی ثانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 1 - 2 استقلال
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 1 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۱-۲۹
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال سایپا
۱۳۹۴-۱۰-۳۰
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال سایپا
۱۳۹۴-۱۰-۳۰
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 2 - 1 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۴-۰۸-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمد فاضلی ثانیجام حذفی فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 1 - 2 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۴-۰۸-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری احمد فاضلی ثانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 2 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۴-۰۵-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری احمد فاضلی ثانیپیکان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پیکان 1 - 2 سایپا
۱۳۹۱-۱۱-۲۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید دقیقی احمد فاضلی ثانیپیکان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پیکان 1 - 2 سایپا
۱۳۹۱-۱۱-۲۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید دقیقی احمد فاضلی ثانیسایپا 0 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 0 - 0 پرسپولیس
۱۳۹۱-۰۷-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
احمد فاضلی ثانی کاوه رضایی روزبه شاه علیدوست