1
لطفا کمی صبر کنید !!

لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 2 - 2 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۵-۰۹-۰۵
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
هواداران گسترش فولاد تبریزلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 2 - 2 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۵-۰۹-۰۵
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
هواداران گسترش فولاد تبریزلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 2 - 2 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۵-۰۹-۰۵
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
هواداران گسترش فولاد تبریزلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 2 - 2 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۵-۰۹-۰۵
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
هواداران گسترش فولاد تبریزلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 2 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
هواداران گسترش فولاد تبریزلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
تراکتورسازی تبریز 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۱۰-۱۱
عکاس :
اشخاص :
هواداران گسترش فولاد تبریزلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
تراکتورسازی تبریز 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۱۰-۱۱
عکاس :
اشخاص :
هواداران گسترش فولاد تبریزلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران گسترش فولاد تبریزلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۹-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران گسترش فولاد تبریزلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
گسترش فولاد تبریز 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۴-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران گسترش فولاد تبریز