1
لطفا کمی صبر کنید !!

پیکان 3 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۳ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
عکاس :
اشخاص :
علی کریمی هواداران نفت تهرانفولاد خوزستان 1 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
فولاد خوزستان ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۶-۰۵-۱۲
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
جهانبخش ذبیحی طاهر هواداران نفت تهراننفت تهران 2 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۲ - ۱ سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۵-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
محسن بنگر هواداران نفت تهرانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۱۰-۲۳
عکاس :
اشخاص :
علی دایی فرزاد محلوجی هواداران نفت تهرانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۱۰-۲۳
عکاس :
اشخاص :
علی دایی فرزاد محلوجی بهمن دهقان میثم آرمیان هواداران نفت تهرانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۱۰-۲۳
عکاس :
اشخاص :
علی دایی بهمن دهقان هواداران نفت تهرانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۱ - ۱ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۵-۰۹-۱۸
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
هواداران نفت تهرانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۱ - ۱ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۵-۰۹-۱۸
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
هواداران نفت تهرانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۲ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران نفت تهرانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۲ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۷-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران نفت تهرانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۲ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
هواداران نفت تهرانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
راه آهن ۰ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۱-۱۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
میرمحمد صالح مصطفوی هواداران نفت تهرانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
راه آهن ۰ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۱-۱۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
هواداران نفت تهران امیر منصوریانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
راه آهن ۰ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۱-۱۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
هواداران نفت تهرانلیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۵
نفت تهران ۰ - ۱ الاهلی امارات
۱۳۹۴-۰۶-۰۴
عکاس :
اشخاص :
هواداران نفت تهراننفت تهران 1 - 5 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۵ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۲-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران نفت تهراناستقلال 3 - 1 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۳ - ۱ نفت تهران
۱۳۸۹-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران نفت تهراننفت تهران 2 - 2 استیل آذین
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۲ - ۲ استیل آذین
۱۳۸۹-۱۰-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران نفت تهراننفت تهران 2 - 2 استیل آذین
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۲ - ۲ استیل آذین
۱۳۸۹-۱۰-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران نفت تهراننفت تهران 2 - 2 استیل آذین
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۲ - ۲ استیل آذین
۱۳۸۹-۱۰-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران نفت تهراننفت تهران 2 - 2 استیل آذین
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۲ - ۲ استیل آذین
۱۳۸۹-۱۰-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران نفت تهراننفت تهران 2 - 2 استیل آذین
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۲ - ۲ استیل آذین
۱۳۸۹-۱۰-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران نفت تهران