1
لطفا کمی صبر کنید !!

ذوب آهن اصفهان 2 - 3 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۳ سایپا
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهان محمدرضا خلعتبری علیرضا منصوریانذوب آهن اصفهان 2 - 3 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۳ سایپا
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محمدرضا خلعتبری علیرضا منصوریان هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 2 - 3 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۳ سایپا
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 2 - 0 الوصل امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۹
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۰ الوصل امارات
۱۳۹۸-۰۲-۰۳
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 2 - 0 الوصل امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۹
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۰ الوصل امارات
۱۳۹۸-۰۲-۰۳
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 0 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۱-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 0 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۱-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 0 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۱-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 0 - 0 الزورا عراق
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۹
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۰ الزورا عراق
۱۳۹۷-۱۲-۱۳
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 0 - 0 الزورا عراق
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۹
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۰ الزورا عراق
۱۳۹۷-۱۲-۱۳
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهاناستقلال 3 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال ۳ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 1 - 1 ملوان بندرانزلی
لیگ برتر فوتبال بانوان ایران، فصل 98-97
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ ملوان بندرانزلی
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 1 - 0 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۰ استقلال
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 1 - 0 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۰ استقلال
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 1 - 0 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۰ استقلال
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 1 - 0 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۰ استقلال
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهاننفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
قاسم حدادی فر هواداران ذوب آهن اصفهاننفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مرتضی تبریزی هواداران ذوب آهن اصفهاننفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
قاسم حدادی فر هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 0 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۱ فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 2 - 1 بنیادکار ازبکستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۷
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۱ بنیادکار ازبکستان
۱۳۹۶-۰۱-۲۲
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 2 - 3 تراکتورسازی تبریز
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۳ تراکتور
۱۳۹۵-۱۰-۱۱
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 2 - 3 تراکتورسازی تبریز
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۳ تراکتور
۱۳۹۵-۱۰-۱۱
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
ذوب آهن اصفهان ۳ - ۰ پیکان
۱۳۹۵-۰۹-۱۲
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ سایپا
۱۳۹۵-۰۵-۱۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 4 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
ذوب آهن اصفهان ۴ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۰۴-۳۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 4 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
ذوب آهن اصفهان ۴ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۰۴-۳۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 4 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
ذوب آهن اصفهان ۴ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۰۴-۳۰
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۶
ذوب آهن اصفهان ۳ - ۰ النصر عربستان
۱۳۹۵-۰۲-۰۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۶
ذوب آهن اصفهان ۳ - ۰ النصر عربستان
۱۳۹۵-۰۲-۰۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۶
ذوب آهن اصفهان ۳ - ۰ النصر عربستان
۱۳۹۵-۰۲-۰۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۶
ذوب آهن اصفهان ۳ - ۰ النصر عربستان
۱۳۹۵-۰۲-۰۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۶
ذوب آهن اصفهان ۳ - ۰ النصر عربستان
۱۳۹۵-۰۲-۰۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۶
ذوب آهن اصفهان ۳ - ۰ النصر عربستان
۱۳۹۵-۰۲-۰۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۶
ذوب آهن اصفهان ۳ - ۰ النصر عربستان
۱۳۹۵-۰۲-۰۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۶
ذوب آهن اصفهان ۵ - ۲ بنیادکار ازبکستان
۱۳۹۵-۰۱-۱۷
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۶
ذوب آهن اصفهان ۵ - ۲ بنیادکار ازبکستان
۱۳۹۵-۰۱-۱۷
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ سایپا
۱۳۹۴-۱۲-۲۰
عکاس :
اشخاص :
کاوه رضایی هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۶
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۰ لخویا قطر
۱۳۹۴-۱۲-۱۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهان فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهان فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهان فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۰ استقلال
۱۳۹۴-۱۱-۱۳
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۰۹-۲۷
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
مجید بصیرت هواداران ذوب آهن اصفهانجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۴-۰۸-۱۳
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 1 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانراه آهن 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
راه آهن ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۹-۱۲-۱۹
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 2 - 1 پوهانگ استیلرز
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۰
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۱ پوهانگ استیلرز
۱۳۸۹-۰۶-۲۴
عکاس :
اشخاص :
هواداران ذوب آهن اصفهان