1
لطفا کمی صبر کنید !!

سایپا 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سایپا ۰ - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۸-۰۹-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سایپا ۰ - ۱ تراکتور
۱۳۹۸-۰۷-۰۳
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 4 - 0 مینروا پنجاب
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۹
سایپا ۴ - ۰ مینروا پنجاب
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبال ورزشگاه شهدای شهر قدسسایپا 4 - 0 مینروا پنجاب
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۹
سایپا ۴ - ۰ مینروا پنجاب
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 1 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۱ - ۱ استقلال خوزستان
۱۳۹۷-۰۹-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 2 - 1 سردار بوکان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۲ - ۱ سردار بوکان
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهزاد غلامپور هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۵-۱۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 3 - 0 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۳ - ۰ سپیدرود رشت
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۰ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۲-۰۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۰ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۲-۰۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۰ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۲-۰۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۴ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۴ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۴ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۴ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۱ سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس :
اشخاص :
رضا عبادی خلف هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 2 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۰ - ۲ تراکتور
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 2 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۰ - ۲ تراکتور
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم صادقی هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
سایپا ۰ - ۱ تراکتور
۱۳۹۵-۰۱-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
سایپا ۰ - ۱ تراکتور
۱۳۹۵-۰۱-۱۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
سایپا ۱ - ۰ راه آهن
۱۳۹۴-۱۰-۱۰
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبال فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
سایپا ۴ - ۱ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم صادقی هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
سایپا ۴ - ۱ استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم صادقی هواداران سایپا فوتبالجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
سایپا ۱ - ۲ تراکتور
۱۳۹۴-۰۸-۱۳
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
سایپا ۱ - ۲ تراکتور
۱۳۹۴-۰۸-۱۳
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۰ - ۰ سپاهان
۱۳۹۲-۰۷-۲۶
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 2 - 2 گهر دورود
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
سایپا ۲ - ۲ گهر دورود
۱۳۹۱-۰۹-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 5 - 0 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
سایپا ۵ - ۰ فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۰-۱۲-۱۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مجتبی تقوی هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
سایپا ۱ - ۱ پیکان
۱۳۹۰-۰۲-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
سایپا ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۰-۰۱-۲۶
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالنفت تهران 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۰ - ۰ سایپا
۱۳۸۹-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 2 - 2 کروفچی ازبکستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۰۸
سایپا ۲ - ۲ کروفچی ازبکستان
۱۳۸۷-۰۶-۲۷
عکاس :
اشخاص :
علی پروین رضا فروزانی هواداران سایپا فوتبالسایپا 2 - 2 کروفچی ازبکستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۰۸
سایپا ۲ - ۲ کروفچی ازبکستان
۱۳۸۷-۰۶-۲۷
عکاس :
اشخاص :
علی دایی هواداران سایپا فوتبالراه آهن 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
راه آهن ۱ - ۲ سایپا
۱۳۸۷-۰۶-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالراه آهن 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
راه آهن ۱ - ۲ سایپا
۱۳۸۷-۰۶-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالراه آهن 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
راه آهن ۱ - ۲ سایپا
۱۳۸۷-۰۶-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
سایپا ۰ - ۱ پیکان
۱۳۸۷-۰۵-۲۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالصبا 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۶-۸۵
صبا ۱ - ۲ سایپا
۱۳۸۵-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالصبا 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۶-۸۵
صبا ۱ - ۲ سایپا
۱۳۸۵-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالصبا 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۶-۸۵
صبا ۱ - ۲ سایپا
۱۳۸۵-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالصبا 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۶-۸۵
صبا ۱ - ۲ سایپا
۱۳۸۵-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبال