1
لطفا کمی صبر کنید !!

سایپا 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
سایپا 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۸-۰۹-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
سایپا 0 - 1 تراکتور
۱۳۹۸-۰۷-۰۳
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 4 - 0 مینروا پنجاب
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2019
سایپا 4 - 0 مینروا پنجاب
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبال ورزشگاه شهدای شهر قدسسایپا 4 - 0 مینروا پنجاب
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2019
سایپا 4 - 0 مینروا پنجاب
۱۳۹۷-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 1 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 1 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۷-۰۹-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 2 - 1 سردار بوکان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 2 - 1 سردار بوکان
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهزاد غلامپور هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۵-۱۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 3 - 0 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 3 - 0 سپیدرود رشت
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۲-۰۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۲-۰۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۲-۰۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 4 - 2 نفت تهران
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 4 - 2 نفت تهران
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 4 - 2 نفت تهران
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 4 - 2 نفت تهران
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۷-۲۱
عکاس :
اشخاص :
رضا عبادی خلف هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 2 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 0 - 2 تراکتور
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 2 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 0 - 2 تراکتور
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم صادقی هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 1 پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 0 - 1 تراکتور
۱۳۹۵-۰۱-۱۲
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 0 - 1 تراکتور
۱۳۹۵-۰۱-۱۲
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 1 - 0 راه آهن
۱۳۹۴-۱۰-۱۰
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبال فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 4 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم صادقی هواداران سایپا فوتباللیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 4 - 1 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم صادقی هواداران سایپا فوتبالجام حذفی فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 1 - 2 تراکتور
۱۳۹۴-۰۸-۱۳
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالجام حذفی فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 1 - 2 تراکتور
۱۳۹۴-۰۸-۱۳
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
سایپا 0 - 0 سپاهان
۱۳۹۲-۰۷-۲۶
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 2 - 2 گهر دورود
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 2 - 2 گهر دورود
۱۳۹۱-۰۹-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 5 - 0 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
سایپا 5 - 0 فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۰-۱۲-۱۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مجتبی تقوی هواداران سایپا فوتبالسایپا 1 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
سایپا 1 - 1 پیکان
۱۳۹۰-۰۲-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
سایپا 0 - 0 نفت تهران
۱۳۹۰-۰۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالنفت تهران 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
نفت تهران 0 - 0 سایپا
۱۳۸۹-۰۸-۰۷
عکاس :
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 2 - 2 کروفچی ازبکستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2008
سایپا 2 - 2 کروفچی ازبکستان
۱۳۸۷-۰۶-۲۷
عکاس :
اشخاص :
علی پروین رضا فروزانی هواداران سایپا فوتبالسایپا 2 - 2 کروفچی ازبکستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2008
سایپا 2 - 2 کروفچی ازبکستان
۱۳۸۷-۰۶-۲۷
عکاس :
اشخاص :
علی دایی هواداران سایپا فوتبالراه آهن 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 1 - 2 سایپا
۱۳۸۷-۰۶-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالراه آهن 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 1 - 2 سایپا
۱۳۸۷-۰۶-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالراه آهن 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
راه آهن 1 - 2 سایپا
۱۳۸۷-۰۶-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالسایپا 0 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 88-87
سایپا 0 - 1 پیکان
۱۳۸۷-۰۵-۲۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالصبا 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 86-85
صبا 1 - 2 سایپا
۱۳۸۵-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالصبا 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 86-85
صبا 1 - 2 سایپا
۱۳۸۵-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالصبا 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 86-85
صبا 1 - 2 سایپا
۱۳۸۵-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبالصبا 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 86-85
صبا 1 - 2 سایپا
۱۳۸۵-۱۱-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هواداران سایپا فوتبال