1
لطفا کمی صبر کنید !!

استقلال 2 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
استقلال 2 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سهیل مهدیاستقلال 2 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
استقلال 2 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سهیل مهدیاستقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
استقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۷-۰۹-۲۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امیر قلعه نویی سهیل مهدیسپیدرود رشت 1 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپیدرود رشت 1 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۷-۰۱-۲۴
عکاس :
اشخاص :
وحید صالحی سهیل مهدیپیکان 1 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۶-۱۱-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیپیکان 1 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۶-۱۱-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیپیکان 1 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۶-۱۱-۰۶
عکاس :
اشخاص :
سعید رحیمی مقدم سهیل مهدیپیکان 1 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۶-۱۱-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیپیکان 1 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۶-۱۱-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیپیکان 1 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۶-۱۱-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیپیکان 1 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 3 پرسپولیس
۱۳۹۶-۱۱-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدی افشین پیروانیاستقلال خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۱۰-۲۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
سهیل مهدیاستقلال خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۱۰-۲۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
سهیل مهدینفت تهران 1 - 2 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 2 فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۱۰-۰۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدینفت تهران 1 - 2 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 2 فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۱۰-۰۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدینفت تهران 1 - 2 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 2 فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۱۰-۰۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیذوب آهن اصفهان 0 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
سهیل مهدیاستقلال 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۶-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیر عرب امیر قلعه نویی سهیل مهدیاستقلال 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۶-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی چینی سهیل مهدی میرمحمد صالح مصطفویاستقلال 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۶-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وحید کاظمی سهیل مهدیاستقلال 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۶-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سهیل مهدی میک مک درموت میرمحمد صالح مصطفویاستقلال 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۶-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میک مک درموت سهیل مهدیپیکان 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
آرش افشین سعید رحیمی مقدم سهیل مهدینفت تهران 1 - 1 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 1 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۱-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سهیل مهدینفت تهران 1 - 1 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 1 - 1 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۱-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سهیل مهدیپیکان 4 - 3 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پیکان با لباس شخصی - بازی ملی استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۱۱-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سهیل مهدیصنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
۱۳۹۵-۱۱-۱۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیصنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
۱۳۹۵-۱۱-۱۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیصنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
۱۳۹۵-۱۱-۱۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیصنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
۱۳۹۵-۱۱-۱۵
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
سهیل مهدیصنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
۱۳۹۵-۱۱-۱۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیصنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
۱۳۹۵-۱۱-۱۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدی محمدامین انصاریصنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
۱۳۹۵-۱۱-۱۵
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
امید صالحیان سهیل مهدیصنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
۱۳۹۵-۱۱-۱۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امید صالحیان محمود رفیعی سهیل مهدیصنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
۱۳۹۵-۱۱-۱۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیصنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران
۱۳۹۵-۱۱-۱۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 2 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حبیب الله شیرازی سهیل مهدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال 2 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی قربانی سهیل مهدی جواد محمدیصنعت نفت آبادان 0 - 0 تراکتورسازی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
حکیم عوده پور سهیل مهدیصنعت نفت آبادان 0 - 0 تراکتورسازی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
حکیم عوده پور سهیل مهدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
نفت تهران 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس :
اشخاص :
سهیل مهدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۲-۰۳
عکاس :
اشخاص :
مهدی سیدعلی سهیل مهدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۵-۰۲-۰۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیلیگ قهرمانان آسیا، فصل 2016
تراکتورسازی تبریز 4 - 0 الجزیره امارات
۱۳۹۴-۱۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
سهیل مهدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
صبا 1 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
سهیل مهدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 1 - 2 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۲۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیمسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 6 - 0 گوام
۱۳۹۴-۰۶-۱۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سهیل مهدیمسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 6 - 0 گوام
۱۳۹۴-۰۶-۱۲
عکاس :
اشخاص :
علیرضا بیرانوند آندرانیک تیموریان سهیل مهدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 2 - 1 صبا
۱۳۹۴-۰۵-۳۰
عکاس :
اشخاص :
مسعود حق جو سهیل مهدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 2 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۴-۰۵-۱۶
عکاس :
اشخاص :
فرزاد مجیدی سیدرضا مهدوی سهیل مهدیلیگ قهرمانان آسیا، فصل 2015
فولاد خوزستان 0 - 0 الهلال عربستان
۱۳۹۳-۱۲-۲۶
عکاس :
اشخاص :
سهیل مهدیلیگ قهرمانان آسیا، فصل 2015
فولاد خوزستان 0 - 0 السد قطر
۱۳۹۳-۱۲-۰۶
عکاس :
اشخاص :
سهیل مهدیفولاد خوزستان 2 - 2 السد قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2014
فولاد خوزستان 2 - 2 السد قطر
۱۳۹۳-۰۲-۲۴
عکاس :
اشخاص :
سهیل مهدی رائول گونزالسفولاد خوزستان 2 - 2 السد قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2014
فولاد خوزستان 2 - 2 السد قطر
۱۳۹۳-۰۲-۲۴
عکاس :
اشخاص :
امیر خسروی سهیل مهدی رائول گونزالس