1
لطفا کمی صبر کنید !!

حسین


خبیری

۱۱۶ عکس
پرسپولیس 0 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
پرسپولیس ۰ - ۰ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیری فراز اجاقیپرسپولیس 0 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
پرسپولیس ۰ - ۰ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیری محمد انصاریپرسپولیس 0 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
پرسپولیس ۰ - ۰ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیریپرسپولیس 2 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پرسپولیس ۲ - ۱ پیکان
۱۳۹۷-۰۸-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیریپرسپولیس 2 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پرسپولیس ۲ - ۱ پیکان
۱۳۹۷-۰۸-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیری کریم باقری برانکو ایوانکوویچپرسپولیس 1 - 1 السد قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۱ - ۱ السد قطر
۱۳۹۷-۰۸-۰۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیری محمد انصاریپرسپولیس 1 - 1 السد قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۱ - ۱ السد قطر
۱۳۹۷-۰۸-۰۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیری محمد انصاریپرسپولیس 3 - 1 الدحیل قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۳ - ۱ الدحیل قطر
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
پندار خمارلو حسین خبیریپرسپولیس 3 - 1 الدحیل قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۳ - ۱ الدحیل قطر
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین خبیری بشار رسنپرسپولیس 3 - 1 الدحیل قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۳ - ۱ الدحیل قطر
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیریپرسپولیس 3 - 1 الدحیل قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۳ - ۱ الدحیل قطر
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیری حمیدرضا طاهرخانیپرسپولیس 3 - 1 الدحیل قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۳ - ۱ الدحیل قطر
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیریپرسپولیس 3 - 1 الدحیل قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۳ - ۱ الدحیل قطر
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیری حمیدرضا طاهرخانیپرسپولیس 3 - 1 الدحیل قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۳ - ۱ الدحیل قطر
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیامک نعمتی حسین خبیریپرسپولیس 3 - 1 الدحیل قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۳ - ۱ الدحیل قطر
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیری محمد انصاریپرسپولیس 3 - 1 الدحیل قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۳ - ۱ الدحیل قطر
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمیدرضا طاهرخانی حسین ماهینی حسین خبیریپرسپولیس 3 - 1 الدحیل قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۳ - ۱ الدحیل قطر
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیری گادوين منشاپرسپولیس 3 - 1 الدحیل قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۳ - ۱ الدحیل قطر
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیری حمیدرضا طاهرخانیپرسپولیس 3 - 1 الدحیل قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۳ - ۱ الدحیل قطر
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیری حمیدرضا طاهرخانیپرسپولیس 3 - 1 الدحیل قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۳ - ۱ الدحیل قطر
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیری گادوين منشاپرسپولیس 3 - 1 الدحیل قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس ۳ - ۱ الدحیل قطر
۱۳۹۷-۰۶-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین خبیری گادوين منشااستقلال خوزستان 0 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال خوزستان ۰ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۷-۰۵-۱۸
عکاس :
اشخاص :
برانکو ایوانکوویچ حسین خبیری هواداران پرسپولیسپدیده مشهد 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پدیده مشهد ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
حسین خبیری برانکو ایوانکوویچپدیده مشهد 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پدیده مشهد ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
حسین خبیری برانکو ایوانکوویچ پندار خمارلوپرسپولیس 2 - 2 الاهلی عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۷
پرسپولیس ۲ - ۲ الاهلی عربستان
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
عکاس : امیرحسین خیرخواه
اشخاص :
حسین خبیری