1
لطفا کمی صبر کنید !!

معراج


شیرازی

۱۷۷ عکس
استقلال ۲ - ۱ ذوب آهن اصفهان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
استقلال ۲ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۴۰۰-۰۲-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عباس راکی معراج شیرازیپرسپولیس ۲ - ۰ نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
پرسپولیس ۲ - ۰ نساجی مازندران
۱۴۰۰-۰۱-۱۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
معراج شیرازیپرسپولیس 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
پرسپولیس ۲ - ۱ نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
معراج شیرازیپرسپولیس 1 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
پرسپولیس ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۹-۱۲-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرعلی صادقی محسن بابایی حسین کامیاب معراج شیرازیپرسپولیس 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
پرسپولیس ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۹-۱۰-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
معراج شیرازیاستقلال 2 - 0 مس رفسنجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
استقلال ۲ - ۰ مس رفسنجان
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
معراج شیرازیپرسپولیس 0 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
پرسپولیس ۰ - ۰ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
معراج شیرازیپرسپولیس 0 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
پرسپولیس ۰ - ۰ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
معراج شیرازیاستقلال 2 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
استقلال ۲ - ۰ پارس جنوبی جم
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
عبدالرحیم خطیب معراج شیرازیپرسپولیس 2 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
پرسپولیس ۲ - ۱ پیکان
۱۳۹۸-۰۷-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
معراج شیرازیاستقلال 3 - 0 فجر سپاسی شیراز
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
استقلال ۳ - ۰ فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
معراج شیرازیاستقلال 3 - 0 فجر سپاسی شیراز
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
استقلال ۳ - ۰ فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
معراج شیرازی ابوالفضل امان اللهپرسپولیس 1 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
پرسپولیس ۱ - ۰ پارس جنوبی جم
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
معراج شیرازیپرسپولیس 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پرسپولیس ۱ - ۱ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۸-۰۲-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
معراج شیرازیپرسپولیس 0 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پرسپولیس ۰ - ۰ سپاهان
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
معراج شیرازیپرسپولیس 0 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پرسپولیس ۰ - ۰ سپاهان
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
معراج شیرازیاستقلال 3 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال ۳ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سجاد ایمانیان معراج شیرازیپرسپولیس (3) 1 - 1 (1) پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پرسپولیس (۳) ۱ - ۱ (۱) پدیده مشهد
۱۳۹۷-۱۱-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
معراج شیرازیپرسپولیس 2 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۷-۱۱-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی سیدعلی علی اکبر نوری معراج شیرازیسایپا 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۷-۰۷-۲۷
عکاس :
اشخاص :
علیرضا حاتم معراج شیرازیسایپا 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۷-۰۷-۲۷
عکاس :
اشخاص :
جواد محمدی علیرضا حاتم روزبه شاه علیدوست معراج شیرازیسایپا 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۷-۰۷-۲۷
عکاس :
اشخاص :
علیرضا حاتم روزبه شاه علیدوست معراج شیرازیاستقلال 3 - 2 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۳ - ۲ پیکان
۱۳۹۷-۰۲-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
معراج شیرازی امیرعلی داوودزادهاستقلال 3 - 2 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۳ - ۲ پیکان
۱۳۹۷-۰۲-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمید مطهری اشکان خورشیدی معراج شیرازینفت تهران 0 - 1 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۰ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۷-۰۱-۲۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
معراج شیرازی علیرضا فغانی محمدرضا منصورینفت تهران 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۷-۰۱-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
معراج شیرازینفت تهران 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۷-۰۱-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حبیب الله شیرازی معراج شیرازینفت تهران 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۷-۰۱-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
معراج شیرازینفت تهران 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۷-۰۱-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
معراج شیرازینفت تهران 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۷-۰۱-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
معراج شیرازینفت تهران 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۷-۰۱-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
معراج شیرازیسایپا 2 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۲ - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
معراج شیرازیاستقلال 1 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عباس تیموری معراج شیرازیاستقلال 1 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
معراج شیرازی اشیاء و عوامل رسانه اینفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
معراج شیرازینفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
معراج شیرازینفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
معراج شیرازینفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
معراج شیرازینفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
معراج شیرازی سیدعلی میرغفارینفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
معراج شیرازینفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدجواد خلیفه سلطانی معراج شیرازینفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
معراج شیرازینفت تهران 1 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۱۲-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدجواد خلیفه سلطانی معراج شیرازیاستقلال 4 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۴ - ۰ پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۱۱-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
دانیال فدایی رضا کرمانشاهی حسن ظهیری معراج شیرازیسایپا 3 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۳ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۱۰-۱۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
معراج شیرازی