1
لطفا کمی صبر کنید !!

محمد


صفری

۴۱۵ عکس
سایپا 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۱-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
ایوب کلانتری وجیه الله چشمه سری محمد صفریسایپا 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۱-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
ایوب کلانتری محمد صفریسایپا 1 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 0 نفت تهران
۱۳۹۶-۰۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
سیدرضا مهدوی سیامک کوروشی ایوب کلانتری محمد صفری حامد لکسایپا 2 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 2 استقلال
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی صالح نیا فرشاد فلاحت زاده وجیه الله چشمه سری محمد صفری ابراهیم صادقی علیرضا علیزادهسایپا 2 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 2 استقلال
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
عکاس :
اشخاص :
محمد صفری روزبه شاه علیدوست وجیه الله چشمه سری محمدرضا فغانیسایپا 2 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 2 استقلال
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
فرشاد فلاحت زاده محمد صفری وجیه الله چشمه سری روزبه شاه علیدوستلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
عکاس :
اشخاص :
محمد سلطانی مهر وحید میرزایی وجیه الله چشمه سری محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
عکاس :
اشخاص :
محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس :
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری ایوب کلانتری محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
شاهین حاج بابایی سیامک کوروشی محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۱۰-۲۹
عکاس :
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 1 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
عکاس :
اشخاص :
علی صالح نیا فربد بقایی نائینی وجیه الله چشمه سری محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 1 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد صفریسپاهان 2 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۳۰
عکاس :
اشخاص :
محمد صفری محمدحسین اکبرمنادی ابراهیم صادقی علی شجاعیسپاهان 2 - 0 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 96-95
سپاهان 2 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۳۰
عکاس :
اشخاص :
سیامک کوروشی محمد صفری حسن ظهیریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 1 پیکان
۱۳۹۵-۰۹-۲۵
عکاس :
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری محمد صفری فربد بقایی نائینیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 1 پیکان
۱۳۹۵-۰۹-۲۵
عکاس :
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری سیامک کوروشی روزبه شاه علیدوست سعید لطفی محمد صفریصنعت نفت آبادان 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 1 سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۱۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
محمد صفریصنعت نفت آبادان 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 1 سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۱۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری محمد صفری سجاد مشکل پورصنعت نفت آبادان 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 1 سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۱۸
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وحید میرزایی وجیه الله چشمه سری محمد صفریصنعت نفت آبادان 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 1 سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۱۸
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
محمد صفری سجاد مشکل پورصنعت نفت آبادان 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صنعت نفت آبادان 0 - 1 سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۱۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۰۹-۱۱
عکاس :
اشخاص :
امید خالدی محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۰۹-۱۱
عکاس :
اشخاص :
الساندرو امید خالدی محمد صفری علی قلی زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 2 استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۰۹-۱۱
عکاس :
اشخاص :
سجاد مشکل پور محمد صفری پیمان شیرزادیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 2 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
مهدی ترابی محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 2 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
مهدی ترابی محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 2 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۰۹-۰۴
عکاس :
اشخاص :
مهدی ترابی محمد صفریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۵-۰۸-۰۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد صفری وحید میرزایی