1
لطفا کمی صبر کنید !!

نیروی زمینی تهران 0 - 0 داماش گیلانیان
لیگ دسته دوم فوتبال کشور، فصل 98-97
نیروی زمینی تهران 0 - 0 داماش گیلانیان
۱۳۹۸-۰۲-۰۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد رستمی امید قربانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
صبا 4 - 0 سایپا
۱۳۹۵-۰۱-۲۰
عکاس :
اشخاص :
جلال الدین علی محمدی امید قربانی علیرضا حاتملیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 0 - 0 صبا
۱۳۹۵-۰۱-۱۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سامان آقازمانی امید قربانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 0 - 0 صبا
۱۳۹۵-۰۱-۱۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امید قربانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 0 - 0 صبا
۱۳۹۵-۰۱-۱۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امید قربانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
صبا 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس :
اشخاص :
میلاد فراهانی ابوالفضل ابراهیمی امید قربانی جهانبخش ذبیحی طاهرلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
صبا 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس :
اشخاص :
میلاد فراهانی امید قربانی جهانبخش ذبیحی طاهرلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
صبا 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس :
اشخاص :
میلاد فراهانی ابوالفضل ابراهیمی امید قربانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
صبا 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس :
اشخاص :
میلاد فراهانی ابوالفضل ابراهیمی امید قربانی جهانبخش ذبیحی طاهرلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
صبا 0 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
عکاس :
اشخاص :
امید قربانیجام شهدا 1394
صبا 1 - 0 پرسپولیس
۱۳۹۴-۱۱-۰۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امید قربانیجام شهدا 1394
صبا 2 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۰۳
عکاس :
اشخاص :
امید قربانیجام شهدا 1394
صبا 2 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۰۳
عکاس :
اشخاص :
امید قربانیجام شهدا 1394
صبا 2 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۰۳
عکاس :
اشخاص :
امید قربانیجام شهدا 1394
صبا 2 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۴-۱۱-۰۳
عکاس :
اشخاص :
امید قربانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 0 - 3 صبا
۱۳۹۴-۱۰-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امید قربانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 0 - 3 صبا
۱۳۹۴-۱۰-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امید قربانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال اهواز 0 - 3 صبا
۱۳۹۴-۱۰-۰۶
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
میلاد فراهانی امید قربانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 1 - 0 صبا
۱۳۹۴-۰۹-۲۶
عکاس :
اشخاص :
امید قربانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 1 - 0 صبا
۱۳۹۴-۰۹-۲۶
عکاس :
اشخاص :
امید قربانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
صبا 2 - 1 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۴-۰۸-۰۹
عکاس :
اشخاص :
نادر قربانی امید قربانی سعید محمد قمیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 2 - 1 صبا
۱۳۹۴-۰۵-۳۰
عکاس :
اشخاص :
میلاد فراهانی کریم اسلامی محمد اوسانی امید قربانی اکبر رضایی فرشید باقریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 2 - 1 صبا
۱۳۹۴-۰۵-۳۰
عکاس :
اشخاص :
امید قربانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
صبا 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۰۵-۲۲
عکاس :
اشخاص :
امید قربانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
صبا 0 - 0 استقلال اهواز
۱۳۹۴-۰۵-۰۸
عکاس :
اشخاص :
امید قربانیصبا 0 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
صبا 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ایوب کلانتری مهرداد کفشگری امید عالیشاه امید قربانیصبا 0 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
صبا 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
محمدحسین زاهدی فرد محمدامین آرام طبع امید قربانیصبا 0 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
صبا 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
امید قربانی محمد عباس زادهصبا 0 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
صبا 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
امید قربانیصبا 0 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
صبا 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
روزبه چشمی امید قربانی محسن بنگر هادی شکوریصبا 0 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
صبا 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
امید عالیشاه امید قربانی