1
لطفا کمی صبر کنید !!

بادران تهران 1 - 2 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
بادران تهران 1 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۹-۲۴
عکاس :
اشخاص :
عباس بختیاری محمد ربیعیبادران تهران 1 - 2 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
بادران تهران 1 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۹-۲۴
عکاس :
اشخاص :
عباس بختیاری محمد ربیعیبادران تهران 1 - 2 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
بادران تهران 1 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۹-۲۴
عکاس :
اشخاص :
عباس بختیاری محمد ربیعیبادران تهران 1 - 2 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
بادران تهران 1 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۹-۲۴
عکاس :
اشخاص :
عباس بختیاری محمد ربیعیبادران تهران 1 - 2 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
بادران تهران 1 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۹-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس بختیاریبادران تهران 1 - 0 مس كرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
بادران تهران 1 - 0 مس کرمان
۱۳۹۶-۰۸-۳۰
عکاس :
اشخاص :
سیدامیر میربزرگی عباس بختیاری رضا حیدریبادران تهران 1 - 0 مس كرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
بادران تهران 1 - 0 مس کرمان
۱۳۹۶-۰۸-۳۰
عکاس :
اشخاص :
مهدی اسلامی عباس بختیاریبادران تهران 1 - 0 مس كرمان
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
بادران تهران 1 - 0 مس کرمان
۱۳۹۶-۰۸-۳۰
عکاس :
اشخاص :
مهدی اسلامی عباس بختیاریبادران تهران 1 - 0 نساجی مازندران
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
بادران تهران 1 - 0 نساجی مازندران
۱۳۹۶-۰۸-۱۶
عکاس :
اشخاص :
عباس بختیاریبادران تهران 1 - 0 نساجی مازندران
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
بادران تهران 1 - 0 نساجی مازندران
۱۳۹۶-۰۸-۱۶
عکاس :
اشخاص :
عباس بختیاریبادران تهران 1 - 0 نساجی مازندران
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
بادران تهران 1 - 0 نساجی مازندران
۱۳۹۶-۰۸-۱۶
عکاس :
اشخاص :
روح الله نعمتی عباس بختیاری محمود تیغ نوردبادران تهران 1 - 0 نساجی مازندران
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 97-96
بادران تهران 1 - 0 نساجی مازندران
۱۳۹۶-۰۸-۱۶
عکاس :
اشخاص :
بادران تهران عباس بختیاری قائم اسلامی خواه محمد آبشک سیدامیر میربزرگیفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۴-۰۶-۲۷
عکاس :
اشخاص :
عباس بختیاریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۴-۰۶-۲۷
عکاس :
اشخاص :
محمد قاضی سجاد شهباززاده فرزین گروسیان عباس بختیاری محمد خلیلی مهدی کربلاییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
استقلال 1 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۹-۰۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیرحسین صادقی عباس بختیاری