1
لطفا کمی صبر کنید !!

بهتاش


فریبا

۸۳ عکس
استقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
عکاس :
اشخاص :جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۳ - ۲ استقلال
۱۳۹۵-۰۹-۳۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۳ - ۲ استقلال
۱۳۹۵-۰۹-۳۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۰۸-۲۸
عکاس :
اشخاص :
مدد جباری کاوه ستوده محمد خرمگاه حمید بابازاده نصرالله عبداللهیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۰۸-۲۸
عکاس :
اشخاص :
صمد مرفاویجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۰۸-۲۸
عکاس :
اشخاص :
صمد مرفاوی کریم بوستانی سیدحسن مومنی ساکت الهامیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی چینی محمد خرمگاه کاوه ستودهاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین ترابپور آتیلا حجازیاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
پرویز مظلومی منصور پورحیدریاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
پرویز مظلومی منصور پورحیدریاستقلال 3 - 0 الریان قطر
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۱-۰۲-۱۳
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
پرویز مظلومی منصور پورحیدریاستقلال 0 - 0 شهرداری تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۰ - ۰ شهرداری تبریز
۱۳۹۱-۰۲-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
پرویز مظلومیاستقلال 1 - 2 الجزیره امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۱ - ۲ الجزیره امارات
۱۳۹۱-۰۱-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
اکبر رضایی آتیلا حجازیاستقلال 0 - 0 نسف قارشی ازبکستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۰ - ۰ نسف قارشی ازبکستان
۱۳۹۱-۰۱-۰۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :پرسپولیس 0 - 3 استقلال
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۰-۰۹-۱۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمدرضا مولایی مجتبی جباریپرسپولیس 0 - 3 استقلال
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۰-۰۹-۱۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمدرضا مولاییپرسپولیس 0 - 3 استقلال
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۰-۰۹-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین ترابپور پرویز مظلومی محسن یوسفیپرسپولیس 0 - 3 استقلال
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
پرسپولیس ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۰-۰۹-۱۸
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
آرش برهانی حسین ترابپورجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۰۳-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
پرویز مظلومیجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۰۳-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
پرویز مظلومیجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۰۳-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
پرویز مظلومیجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۰۳-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
پرویز مظلومیپاس 0 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پاس ۰ - ۲ استقلال
۱۳۹۰-۰۲-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
منصور پورحیدری پرویز مظلومی هانس یورگن گده محمود فکریاستقلال 2 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۲ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس :
اشخاص :
محمود فکری آرش برهانیاستقلال 2 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۲ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس :
اشخاص :
هانس یورگن گده پرویز مظلومیاستقلال 2 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۲ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس :
اشخاص :
منصور پورحیدری پرویز مظلومی ایمان مبعلیاستقلال 2 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۲ - ۰ ملوان بندر انزلی
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس :
اشخاص :
پرویز مظلومی ایمان مبعلیاستقلال 2 - 1 النصر عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۱
استقلال ۲ - ۱ النصر عربستان
۱۳۹۰-۰۲-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هانس یورگن گده پرویز مظلومیجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۰۲-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۰۲-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
پرویز مظلومیجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۰۲-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
شاهرخ بیانی پرویز مظلومی حسین ترابپورجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۰۲-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۰-۰۲-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
پرویز مظلومی کاوه عراقیپاختاکور ازبکستان 2 - 1 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۱
پاختاکور ازبکستان ۲ - ۱ استقلال
۱۳۹۰-۰۱-۳۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
منصور پورحیدری فرهاد مجیدی مدد جباریپاختاکور ازبکستان 2 - 1 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۱
پاختاکور ازبکستان ۲ - ۱ استقلال
۱۳۹۰-۰۱-۳۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
پرویز مظلومیراه آهن 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
راه آهن ۱ - ۰ استقلال
۱۳۹۰-۰۱-۲۵
عکاس :
اشخاص :
حبیب الله شیرازی حسین ترابپور محمود فکری محمد کمانی صادق صدیقیراه آهن 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
راه آهن ۱ - ۰ استقلال
۱۳۹۰-۰۱-۲۵
عکاس :
اشخاص :
حبیب الله شیرازی محمود فکری محمد کمانی صادق صدیقیراه آهن 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
راه آهن ۱ - ۰ استقلال
۱۳۹۰-۰۱-۲۵
عکاس :
اشخاص :
حبیب الله شیرازی حسین ترابپور محمود فکری محمد کمانی صادق صدیقیراه آهن 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
راه آهن ۱ - ۰ استقلال
۱۳۹۰-۰۱-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محمد کمانی صادق صدیقی محمود فکری حسین ترابپورراه آهن 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
راه آهن ۱ - ۰ استقلال
۱۳۹۰-۰۱-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :استقلال 4 - 1 پاختاکور ازبکستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۱
استقلال ۴ - ۱ پاختاکور ازبکستان
۱۳۹۰-۰۱-۱۷
عکاس :
اشخاص :
علی فتح الله زادهاستقلال 4 - 1 پاختاکور ازبکستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۱
استقلال ۴ - ۱ پاختاکور ازبکستان
۱۳۹۰-۰۱-۱۷
عکاس :
اشخاص :
حسین ترابپور محمود فکریاستقلال 4 - 1 پاختاکور ازبکستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۱
استقلال ۴ - ۱ پاختاکور ازبکستان
۱۳۹۰-۰۱-۱۷
عکاس :
اشخاص :
پرویز مظلومیسایپا 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
سایپا ۰ - ۰ استقلال
۱۳۸۹-۱۲-۱۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
منصور پورحیدری پرویز مظلومی حسین ترابپورسایپا 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
سایپا ۰ - ۰ استقلال
۱۳۸۹-۱۲-۱۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اسماعیل آمری پرویز مظلومی منصور پورحیدری حسین ترابپورسایپا 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
سایپا ۰ - ۰ استقلال
۱۳۸۹-۱۲-۱۹
عکاس :
اشخاص :
حسین شمس محمدی حسین ترابپور