1
لطفا کمی صبر کنید !!

علی


پروین

۱۰۱۸ عکس
پرسپولیس 0 - 0 کاشیما آنتلرز ژاپن
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس 0 - 0 کاشیما آنتلرز ژاپن
۱۳۹۷-۰۸-۱۹
عکاس :
اشخاص :
علی پروینپرسپولیس 0 - 0 کاشیما آنتلرز ژاپن
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس 0 - 0 کاشیما آنتلرز ژاپن
۱۳۹۷-۰۸-۱۹
عکاس :
اشخاص :
علی پروینپرسپولیس 0 - 0 کاشیما آنتلرز ژاپن
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس 0 - 0 کاشیما آنتلرز ژاپن
۱۳۹۷-۰۸-۱۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی پروینپرسپولیس 0 - 0 کاشیما آنتلرز ژاپن
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
پرسپولیس 0 - 0 کاشیما آنتلرز ژاپن
۱۳۹۷-۰۸-۱۹
عکاس :
اشخاص :
علی پروینسایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
سایپا 2 - 1 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۰۶-۳۱
عکاس :
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروین محمود خوردبینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروین حسن روشنفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس :
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس :
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس :
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروین احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروین احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی کریمی علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی کریمی علی پروین احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی کریمی علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروین احمدرضا عابدزادهفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فتح الله زاده علی پروینسایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
علی پروینپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
علی پروین حبیب کاشانی رضا شاهرودی احمدرضا عابدزاده محمد پنجعلی هواداران پرسپولیسپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
علی پروین حبیب کاشانی رضا شاهرودی احمدرضا عابدزاده محمد پنجعلی هواداران پرسپولیسپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
احمدرضا عابدزاده علی پروین حبیب کاشانی رضا شاهرودی محمد پنجعلی هواداران پرسپولیسپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
هواداران پرسپولیس علی پروین حبیب کاشانی رضا شاهرودی احمدرضا عابدزاده محمد پنجعلیپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
علی پروین حبیب کاشانی رضا شاهرودی هواداران پرسپولیسپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
علی پروین حبیب کاشانی رضا شاهرودی احمدرضا عابدزاده محمد پنجعلی هواداران پرسپولیسپرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 4 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۱-۳۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
احمدرضا عابدزاده علی پروین حبیب کاشانی محمد پنجعلی هواداران پرسپولیس رضا شاهرودیمسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 0 قطر
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
تماشاگران علی پروینمسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
ایران 2 - 0 قطر
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
تماشاگران علی پروینپرسپولیس 1 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 1 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
داوود کاشانی علی پروین هواداران پرسپولیسپرسپولیس 1 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 1 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
داوود کاشانی علی پروین هواداران پرسپولیسپرسپولیس 1 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
پرسپولیس 1 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
داوود کاشانی علی پروین هواداران پرسپولیسفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
مهرداد اولادی علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
مهرداد اولادی علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
علی پروینفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
علی پروینبازی های دوستانه و خیریه

۱۳۹۴-۱۲-۱۱
عکاس :
اشخاص :
علی پروینبازی های دوستانه و خیریه

۱۳۹۴-۱۲-۱۱
عکاس :
اشخاص :
محمد پنجعلی علی پروین احمدرضا عابدزاده پیام پارساییبازی های دوستانه و خیریه

۱۳۹۴-۱۲-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروینبازی های دوستانه و خیریه

۱۳۹۴-۱۲-۱۱
عکاس :
اشخاص :
علی پروینبازی های دوستانه و خیریه

۱۳۹۴-۱۲-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروین احمدرضا عابدزادهبازی های دوستانه و خیریه

۱۳۹۴-۱۲-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروین احمدرضا عابدزادهبازی های دوستانه و خیریه

۱۳۹۴-۱۲-۱۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی پروین احمدرضا عابدزاده