1
لطفا کمی صبر کنید !!

پیکان 2 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
پیکان 2 - 2 استقلال
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
اکبر توسلیاستقلال 2 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
استقلال 2 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
داریوش شجاعیان وحید قربانی اکبر توسلیاستقلال 2 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
استقلال 2 - 0 پارس جنوبی جم
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
داریوش شجاعیان وحید قربانی اکبر توسلیسایپا 0 - 4 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
سایپا 0 - 4 استقلال
۱۳۹۸-۰۷-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی قائدی اکبر توسلیسایپا 0 - 4 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
سایپا 0 - 4 استقلال
۱۳۹۸-۰۷-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی قائدی اکبر توسلیسایپا 0 - 4 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
سایپا 0 - 4 استقلال
۱۳۹۸-۰۷-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی قائدی اکبر توسلیسایپا 0 - 4 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
سایپا 0 - 4 استقلال
۱۳۹۸-۰۷-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی قائدی اکبر توسلیسایپا 0 - 4 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
سایپا 0 - 4 استقلال
۱۳۹۸-۰۷-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی قائدی اکبر توسلیسایپا 0 - 4 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 99-98
سایپا 0 - 4 استقلال
۱۳۹۸-۰۷-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی قائدی اکبر توسلیایران 4 - 0 سیرالئون
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ایران 4 - 0 سیرالئون
۱۳۹۶-۱۲-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
پرهان خانلری اکبر توسلی علیرضا شهابایران 4 - 0 سیرالئون
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ایران 4 - 0 سیرالئون
۱۳۹۶-۱۲-۲۶
عکاس :
اشخاص :
اکبر توسلیایران 4 - 0 سیرالئون
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ایران 4 - 0 سیرالئون
۱۳۹۶-۱۲-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
پرهان خانلری اکبر توسلیایران 4 - 0 سیرالئون
اردوها و بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال
ایران 4 - 0 سیرالئون
۱۳۹۶-۱۲-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
پرهان خانلری اکبر توسلیاستقلال 0 - 2 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 0 - 2 پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
اکبر توسلیصنعت نفت آبادان 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 1 - 0 استقلال
۱۳۹۶-۰۵-۰۶
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
اکبر توسلی مهرشاد رهبریاستقلال 1 - 0 العین امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
استقلال 1 - 0 العین امارات
۱۳۹۶-۰۳-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
اکبر توسلیاستقلال 1 - 0 العین امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
استقلال 1 - 0 العین امارات
۱۳۹۶-۰۳-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اکبر توسلی محسن کریمیاستقلال 1 - 0 العین امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
استقلال 1 - 0 العین امارات
۱۳۹۶-۰۳-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا منصوریان خسرو حیدری اکبر توسلیاستقلال 1 - 0 العین امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
استقلال 1 - 0 العین امارات
۱۳۹۶-۰۳-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا منصوریان اکبر توسلیاستقلال 1 - 0 العین امارات
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
استقلال 1 - 0 العین امارات
۱۳۹۶-۰۳-۰۱
عکاس :
اشخاص :
علی چینی اکبر توسلی علیرضا سیارجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۶-۰۲-۰۸
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
اکبر توسلی امید نورافکنجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۶-۰۲-۰۸
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
اکبر توسلی مهدی نصرتی جابر انصاریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۶-۰۲-۰۸
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
اکبر توسلی بهنام برزای کاوه رضاییجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۶-۰۲-۰۸
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
اکبر توسلیاستقلال 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - صبا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
یعقوب کریمی اکبر توسلی رضا عنایتیاستقلال 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اکبر توسلی کاوه ستودهاستقلال 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۶-۰۱-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
اکبر توسلیاستقلال 2 - 0 لوکوموتیو تاشکند
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
استقلال - 0 لوکوموتیو تاشکند
۱۳۹۵-۱۲-۲۳
عکاس :
اشخاص :
امید نورافکن اکبر توسلی خسرو حیدریاستقلال 2 - 0 لوکوموتیو تاشکند
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
استقلال - 0 لوکوموتیو تاشکند
۱۳۹۵-۱۲-۲۳
عکاس :
اشخاص :
سید مهدی رحمتی اکبر توسلیاستقلال 2 - 0 لوکوموتیو تاشکند
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2017
استقلال - 0 لوکوموتیو تاشکند
۱۳۹۵-۱۲-۲۳
عکاس :
اشخاص :
امید نورافکن سید مهدی رحمتی اکبر توسلیسایپا 2 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 1 - 2 استقلال
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
سید مهدی رحمتی علی شاجانی وحید قربانی کاظم برجلو حامد لک اکبر توسلی هواداران استقلالاستقلال 1 - 1 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
اکبر توسلی مجتبی حقدوست هواداران استقلالاستقلال 1 - 1 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
اکبر توسلی هرایر مگویان مجتبی حقدوست هواداران استقلالاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال بازی ملی - پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۱-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
سید مهدی رحمتی اکبر توسلیلیگ برتر، فصل 96-95، هفته بیست و یکم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال بازی ملی - پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۱-۲۴
عکاس :
اشخاص :
محمدحسین زرندی سید مهدی رحمتی سیدحسین حسینی اکبر توسلیاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال بازی ملی - پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۱-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
سید مهدی رحمتی اکبر توسلیلیگ برتر، فصل 96-95، هفته بیست و یکم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال بازی ملی - پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۱-۲۴
عکاس :
اشخاص :
سید مهدی رحمتی محمدحسین زرندی اکبر توسلی سعید فتاحیاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال بازی ملی - پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۱-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
اکبر توسلیاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال بازی ملی - پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۱-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
سیدمجید حسینی سید مهدی رحمتی محمدحسین زرندی سیدحسین حسینی اکبر توسلیاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال بازی ملی - پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۱-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
سیدمجید حسینی محمدحسین زرندی سید مهدی رحمتی اکبر توسلی میعاد یزدانی سعید فتاحی