1
لطفا کمی صبر کنید !!

پرسپولیس 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پرسپولیس 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۸-۰۲-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید صادقینساجی مازندران 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نساجی مازندران 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۸-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید صادقی ساسان اسدیصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید صادقیصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
حامد پاکدل سعید صادقیصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس :
اشخاص :
سعید صادقی حامد پاکدلصنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
صنعت نفت آبادان 1 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۱۲
عکاس :
اشخاص :
سعید صادقی حامد پاکدلگسترش فولاد تبریز 0 - 0 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
گسترش فولاد تبریز 0 - 0 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۷-۰۱-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید صادقیصنعت نفت آبادان 0 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 0 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۸-۱۲
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
ساسان اسدی سعید صادقیصنعت نفت آبادان 0 - 1 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 0 - 1 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۸-۱۲
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
سعید صادقی ساسان اسدیپیکان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
عکاس :
اشخاص :
سعید صادقی داریوش خلیل پور آزادپیکان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
عکاس :
اشخاص :
داریوش خلیل پور آزاد سعید صادقیپیکان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
پیکان 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
عکاس :
اشخاص :
سعید صادقینفت تهران 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید صادقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال خوزستان 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید صادقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
تراکتورسازی تبریز 0 - 0 استقلال
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
سعید صادقی مجید صادقیجام حذفی فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 1 - 2 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۴-۰۸-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
جلال نصیری کفال سعید صادقیجام حذفی فوتبال ایران، فصل 95-94
سایپا 1 - 2 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۴-۰۸-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید صادقی مجید صادقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 1 - 2 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۴-۰۷-۲۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سعید صادقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
استقلال 1 - 4 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۴-۰۲-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سامان نریمان جهان سعید صادقیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
پیکان 0 - 2 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۴-۰۲-۰۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید صادقیپرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 1 - 0 گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۲-۰۶-۲۲
عکاس :
اشخاص :
بهنام داداش وند سعید صادقی