1
لطفا کمی صبر کنید !!

لیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
پیکان ۳ - ۰ کاله
۱۳۹۴-۱۰-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
قاسم نائیجیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
سایپا ۳ - ۰ کاله
۱۳۹۴-۰۹-۲۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
قاسم نائیجی حسین خوریانیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1392
پیکان - کاله
۱۳۹۲-۱۲-۰۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
قاسم نائیجی حسین خوریانیکاله 3 - 0 الریان قطر
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علی فرهادی قاسم نائیجیکاله 3 - 0 الریان قطر
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
صابر نریمان نژاد فرهاد قائمی علی سجادی میلاد عبادی پور قاسم نائیجی رضا تندروانکاله 3 - 0 الریان قطر
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی بازارگرد بهروز عطایی ولدو پتکوویچ قاسم نائیجی علی فرهادیکاله 3 - 0 الریان قطر
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ الریان قطر
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی قاسم نائیجیکاله 3 - 0 لیونینگ چین
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ لیونینگ چین
۱۳۹۲-۰۲-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سیدمحمد موسوی قاسم نائیجی بهروز عطاییکاله 3 - 0 لیونینگ چین
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ لیونینگ چین
۱۳۹۲-۰۲-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد شریعتی علی فرهادی قاسم نائیجی بهروز عطاییکاله 3 - 0 لیونینگ چین
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ لیونینگ چین
۱۳۹۲-۰۲-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
قاسم نائیجی بهروز عطایی حمزه زرینی ولدو پتکوویچ فرهاد قائمی علی فرهادیکاله 3 - 0 لیونینگ چین
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ لیونینگ چین
۱۳۹۲-۰۲-۰۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمزه زرینی ولدو پتکوویچ عبدالرضا علیزاده بهروز عطایی قاسم نائیجیکاله 3 - 0 چین تایپه
والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2013 تهران
کاله ۳ - ۰ چین تایپه
۱۳۹۲-۰۲-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی قاسم نائیجیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1391
کاله - متین ورامین
۱۳۹۱-۱۲-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی قاسم نائیجی عباس برقیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1391
کاله - پیکان
۱۳۹۱-۱۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
قاسم نائیجی مهرداد مهرانپورلیگ برتر والیبال ایران، سال 1391
کاله - پیکان
۱۳۹۱-۱۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزاده قاسم نائیجی عباس برقیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1391
کاله - پیکان
۱۳۹۱-۱۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
قاسم نائیجی مهرداد مهرانپوروالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ آلماتی قزاقستان
۱۳۹۱-۰۴-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی عادل غلامی قاسم نائیجی محمد شریعتیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ آلماتی قزاقستان
۱۳۹۱-۰۴-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی قاسم نائیجی محمد شریعتیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ آلماتی قزاقستان
۱۳۹۱-۰۴-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی عادل غلامی رضا قرا قاسم نائیجی مهدی رنجبر محمد شریعتی علی فانیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ آلماتی قزاقستان
۱۳۹۱-۰۴-۱۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
قاسم نائیجی مهرداد مهرانپور محمد شریعتیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۱ - ۳ العربی قطر
۱۳۹۱-۰۴-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علی فرهادی عبدالرضا علیزاده قاسم نائیجی محمد شریعتیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۱ - ۳ العربی قطر
۱۳۹۱-۰۴-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی حمزه زرینی شهرام محمودی عبدالرضا علیزاده قاسم نائیجیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ تورای ژاپن
۱۳۹۱-۰۴-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علی فرهادی حمزه زرینی قاسم نائیجی محمد شریعتیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ تورای ژاپن
۱۳۹۱-۰۴-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علی فرهادی علیرضا نادی قاسم نائیجی محمد شریعتیوالیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2012 شانگهای
کاله ۳ - ۰ تورای ژاپن
۱۳۹۱-۰۴-۱۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهروز عطایی علی فرهادی شهرام محمودی قاسم نائیجی محمد شریعتی