1
لطفا کمی صبر کنید !!

عبدالرضا


علیزاده

۸۴۱ عکس
لیگ جهانی 2015
ایران ۱ - ۳ روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۱ - ۳ روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس :
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۱ - ۳ روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس :
اشخاص :
عبدالرضا علیزاده مهدی مرندیلیگ جهانی 2015
ایران ۱ - ۳ روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی مهدوی عبدالرضا علیزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۱ - ۳ روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس :
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۱ - ۳ روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۱ - ۳ روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهلیگ جهانی 2015
ایران ۱ - ۳ روسیه
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهسایپا 2 - 3 شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا - بازی ملی شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۲-۲۲
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
مجتبی میرزاجانپور پرویز پزشکی عبدالرضا علیزاده آرش کشاورزیسایپا 2 - 3 شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
سایپا - بازی ملی شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۲-۲۲
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
مجتبی میرزاجانپور عبدالرضا علیزاده آرش کشاورزیپیکان 3 - 0 شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۰ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۲-۰۳
عکاس :
اشخاص :
امیر غفور عبدالرضا علیزادهپیکان 3 - 0 شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۰ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۲-۰۳
عکاس :
اشخاص :
عبدالرضا علیزاده آرش کشاورزیپارسه تهران [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهپارسه تهران [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهپارسه تهران [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
فرهاد پیروت پور پرویز پزشکی آرمین تشکری مجتبی میرزاجانپور عبدالرضا علیزادهپارسه تهران [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهپارسه تهران [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهپارسه تهران [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهپارسه تهران [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهپارسه تهران [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
کیوان عابدزاده علی نودوزپور آرمین تشکری رحمان تقی زاده عبدالرضا علیزادهپارسه تهران [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزاده حامد رضاییپارسه تهران [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پارسه تهران ۰ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
پرویز پزشکی آرمین تشکری رحمان داودی عبدالرضا علیزاده فرهاد پیروت پوربانک سرمایه [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
بانک سرمایه ۱ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۰۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهبانک سرمایه [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
بانک سرمایه ۱ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۰۱
عکاس :
اشخاص :
یوبومیر تراویسا عبدالرضا علیزادهبانک سرمایه [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
بانک سرمایه ۱ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۰۱
عکاس :
اشخاص :
مجتبی میرزاجانپور عبدالرضا علیزادهبانک سرمایه [%g-m%] - [%g-mi%] شهرداری ارومیه
لیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
بانک سرمایه ۱ - ۳ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۱۰-۰۱
عکاس :
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیر غفور عبدالرضا علیزاده مجتبی میرزاجانپورلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزاده مجتبی میرزاجانپورلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزاده پرویز پزشکیلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رحمان داودی عبدالرضا علیزاده اویانسیوو اولی پکالیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رحمان داودی عبدالرضا علیزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
آرش کشاورزی عبدالرضا علیزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1395
پیکان ۳ - ۱ شهرداری ارومیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عبدالرضا علیزادهلیگ برتر والیبال ایران، سال 1394
پیکان ۳ - ۲ شهرداری ارومیه
۱۳۹۴-۱۲-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید معروف میلاد عبادی پور عبدالرضا علیزاده