1
لطفا کمی صبر کنید !!

منصور


پورحیدری

۸۱۵ عکس
استقلال 2 - 0 مس رفسنجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
استقلال ۲ - ۰ مس رفسنجان
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
منصور پورحیدریاستقلال 1 - 0 خونه به خونه
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۱ - ۰ خونه به خونه
۱۳۹۷-۰۲-۱۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سید مهدی رحمتی منصور پورحیدریاستقلال 1 - 0 خونه به خونه
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۱ - ۰ خونه به خونه
۱۳۹۷-۰۲-۱۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سید مهدی رحمتی منصور پورحیدری ناصر حجازیاستقلال 1 - 0 خونه به خونه
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۱ - ۰ خونه به خونه
۱۳۹۷-۰۲-۱۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سید مهدی رحمتی منصور پورحیدری ناصر حجازیاستقلال 1 - 0 خونه به خونه
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۱ - ۰ خونه به خونه
۱۳۹۷-۰۲-۱۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سید مهدی رحمتی منصور پورحیدری ناصر حجازیاستقلال 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۲
استقلال ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
عکاس :
اشخاص :
منصور پورحیدریاستقلال 3 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال بازی ملی - پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۱-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
منصور پورحیدریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۹-۲۵
عکاس :
اشخاص :
منصور پورحیدریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۲ - ۲ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۵-۰۹-۰۵
عکاس :
اشخاص :
منصور پورحیدریجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۰۸-۲۸
عکاس :
اشخاص :
هواداران استقلال منصور پورحیدریجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۰۸-۲۸
عکاس :
اشخاص :
افشار لفظی سید مهدی رحمتی منصور پورحیدریجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۰۸-۲۸
عکاس :
اشخاص :
سید مهدی رحمتی منصور پورحیدریجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۰۸-۲۸
عکاس :
اشخاص :
منصور پورحیدریجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۰ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۰۸-۲۸
عکاس :
اشخاص :
سید مهدی رحمتی بختیار رحمانی منصور پورحیدریجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
هواداران استقلال منصور پورحیدریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پیکان ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مجید جلالی منصور پورحیدریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پیکان ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
منصور پورحیدریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پیکان ۱ - ۱ استقلال
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
منصور پورحیدریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۲ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۵-۱۵
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علیرضا منصوریان منصور پورحیدری محسن خداییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۲ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۵-۱۵
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علیرضا منصوریان منصور پورحیدری محسن خداییلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۲ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۵-۱۵
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
منصور پورحیدریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۲ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۵-۱۵
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
منصور پورحیدریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۲ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۵-۱۵
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علیرضا منصوریان منصور پورحیدریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۲ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۵-۱۵
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علیرضا منصوریان منصور پورحیدریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۲ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۵-۱۵
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علیرضا منصوریان منصور پورحیدریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۲ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۵-۱۵
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی کاوه منصور پورحیدریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۲ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۵-۱۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علیرضا منصوریان منصور پورحیدری