1
لطفا کمی صبر کنید !!

جمشید


رواجی

۳۵ عکس
بادران تهران 1 - 2 گل ریحان البرز
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 99-98
بادران ۱ - ۲ گل ریحان البرز
۱۳۹۸-۰۹-۰۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جمشید رواجیفجر سپاسی شیراز 1 - 1 بادران تهران
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 99-98
فجر سپاسی شیراز ۱ - ۱ بادران
۱۳۹۸-۰۸-۲۴
عکاس : محمدرضا دهداری
اشخاص :
جمشید رواجیفجر سپاسی شیراز 1 - 1 بادران تهران
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 99-98
فجر سپاسی شیراز ۱ - ۱ بادران
۱۳۹۸-۰۸-۲۴
عکاس : محمدرضا دهداری
اشخاص :
جمشید رواجیفجر سپاسی شیراز 1 - 1 بادران تهران
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 99-98
فجر سپاسی شیراز ۱ - ۱ بادران
۱۳۹۸-۰۸-۲۴
عکاس : محمدرضا دهداری
اشخاص :
جمشید رواجیفجر سپاسی شیراز 1 - 1 بادران تهران
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 99-98
فجر سپاسی شیراز ۱ - ۱ بادران
۱۳۹۸-۰۸-۲۴
عکاس : محمدرضا دهداری
اشخاص :
جمشید رواجیفجر سپاسی شیراز 1 - 1 بادران تهران
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 99-98
فجر سپاسی شیراز ۱ - ۱ بادران
۱۳۹۸-۰۸-۲۴
عکاس : محمدرضا دهداری
اشخاص :
جمشید رواجیفجر سپاسی شیراز 1 - 1 بادران تهران
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 99-98
فجر سپاسی شیراز ۱ - ۱ بادران
۱۳۹۸-۰۸-۲۴
عکاس : محمدرضا دهداری
اشخاص :
جمشید رواجیپرسپولیس 5 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پرسپولیس ۵ - ۱ پیکان
۱۳۹۰-۰۲-۳۰
عکاس :
اشخاص :
محمدحسین ضیایی جمشید رواجیپیکان 1 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پیکان ۱ - ۳ استقلال
۱۳۸۹-۱۱-۲۴
عکاس :
اشخاص :
جمشید رواجی سیدشمس الدین تقوی بهزاد غلامپور حمید علیدوستی مهدی اربابیصبا 2 - 1 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
صبا ۲ - ۱ پیکان
۱۳۸۹-۰۸-۰۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
جمشید رواجی سیدامیر میربزرگیجلسه تمرینی تیم فوتبال پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال پیکان
۱۳۸۹-۰۷-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محمد احمدزاده جمشید رواجیجلسه تمرینی تیم فوتبال پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال پیکان
۱۳۸۹-۰۷-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
جمشید رواجیجلسه تمرینی تیم فوتبال پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال پیکان
۱۳۸۹-۰۷-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
جمشید رواجیجلسه تمرینی تیم فوتبال پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال پیکان
۱۳۸۹-۰۷-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محمد احمدزاده جمشید رواجیجلسه تمرینی تیم فوتبال پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال پیکان
۱۳۸۹-۰۷-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
جمشید رواجیجلسه تمرینی تیم فوتبال پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال پیکان
۱۳۸۹-۰۷-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
جمشید رواجیپیکان 3 - 1 استیل آذین
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پیکان ۳ - ۱ استیل آذین
۱۳۸۹-۰۵-۳۱
عکاس :
اشخاص :
کسری کاظمی جمشید رواجی محمد احمدزادهاستقلال 3 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۳ - ۰ پیکان
۱۳۸۹-۰۵-۲۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
جمشید رواجیاستقلال 3 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۳ - ۰ پیکان
۱۳۸۹-۰۵-۲۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
جمشید رواجیاستقلال 3 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۳ - ۰ پیکان
۱۳۸۹-۰۵-۲۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علیرضا عباسفرد محمد احمدزاده جمشید رواجیاستقلال 3 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۳ - ۰ پیکان
۱۳۸۹-۰۵-۲۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
جمشید رواجیاستقلال 3 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۳ - ۰ پیکان
۱۳۸۹-۰۵-۲۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جمشید رواجی حسین شمس محمدیاستقلال 3 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۳ - ۰ پیکان
۱۳۸۹-۰۵-۲۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
جمشید رواجیاستقلال 3 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۳ - ۰ پیکان
۱۳۸۹-۰۵-۲۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
جمشید رواجیاستقلال 3 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۳ - ۰ پیکان
۱۳۸۹-۰۵-۲۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
جمشید رواجیپیکان 0 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پیکان ۰ - ۱ شاهين بوشهر
۱۳۸۹-۰۵-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیدامیر میربزرگی میلاد فراهانی جمشید رواجیپیکان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پیکان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۹-۰۲
عکاس :
اشخاص :
میثم خسروی جمشید رواجی محمدرضا طهماسبیپیکان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پیکان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۹-۰۲
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا طهماسبی جمشید رواجیپیکان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پیکان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۹-۰۲
عکاس :
اشخاص :
جمشید رواجی محمدرضا طهماسبیپیکان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پیکان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۹-۰۲
عکاس :
اشخاص :
جمشید رواجی محمدرضا طهماسبیپیکان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پیکان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۹-۰۲
عکاس :
اشخاص :
میثم خسروی جمشید رواجی محمدرضا طهماسبیپیکان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پیکان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۹-۰۲
عکاس :
اشخاص :
جمشید رواجی محمدرضا طهماسبیپیکان 2 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پیکان ۲ - ۲ پرسپولیس
۱۳۸۷-۰۹-۰۲
عکاس :
اشخاص :
جمشید رواجی محمدرضا طهماسبی