1
لطفا کمی صبر کنید !!

نفت تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
بهمن طهماسبی عباس قاسمینفت تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
عباس قاسمی علیرضا حدادی فرنفت تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۰-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محمد صلصالی سیداحمد محمدپور عباس قاسمیسئونگنام کره جنوبی 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۰
سئونگنام کره جنوبی ۳ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۹-۰۸-۲۲
عکاس :
اشخاص :
فرشید طالبی حسین ماهینی عباس قاسمیپرسپولیس 2 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پرسپولیس ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۹-۰۸-۰۳
عکاس :
اشخاص :
سینا عشوری مهدی رجب زاده علیرضا حدادی فر عباس قاسمیذوب آهن اصفهان 1 - 0 الهلال عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۰
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۰ الهلال عربستان
۱۳۸۹-۰۷-۱۴
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
عباس قاسمی شهاب گردانذوب آهن اصفهان 5 - 1 راه آهن
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
ذوب آهن اصفهان ۵ - ۱ راه آهن
۱۳۸۸-۰۳-۰۱
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا خلعتبری شاهین خیری عباس قاسمیذوب آهن اصفهان 5 - 1 راه آهن
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
ذوب آهن اصفهان ۵ - ۱ راه آهن
۱۳۸۸-۰۳-۰۱
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا خلعتبری شاهین خیری عباس قاسمیذوب آهن اصفهان 5 - 1 راه آهن
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
ذوب آهن اصفهان ۵ - ۱ راه آهن
۱۳۸۸-۰۳-۰۱
عکاس :
اشخاص :
فرشید طالبی عباس قاسمیذوب آهن اصفهان 5 - 1 راه آهن
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
ذوب آهن اصفهان ۵ - ۱ راه آهن
۱۳۸۸-۰۳-۰۱
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا خلعتبری حسن اشجاری محسن مسلمان شاهین خیری عباس قاسمیذوب آهن اصفهان 5 - 1 راه آهن
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
ذوب آهن اصفهان ۵ - ۱ راه آهن
۱۳۸۸-۰۳-۰۱
عکاس :
اشخاص :
سیداحمد محمدپور عباس قاسمیذوب آهن اصفهان 5 - 1 راه آهن
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
ذوب آهن اصفهان ۵ - ۱ راه آهن
۱۳۸۸-۰۳-۰۱
عکاس :
اشخاص :
حسن اشجاری محسن مسلمان مجید باجلان عباس قاسمیذوب آهن اصفهان 5 - 1 راه آهن
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
ذوب آهن اصفهان ۵ - ۱ راه آهن
۱۳۸۸-۰۳-۰۱
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا خلعتبری حسن اشجاری محسن مسلمان مجید باجلان عباس قاسمیذوب آهن اصفهان 5 - 1 راه آهن
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
ذوب آهن اصفهان ۵ - ۱ راه آهن
۱۳۸۸-۰۳-۰۱
عکاس :
اشخاص :
محمد منصوری سیداحمد محمدپور عباس قاسمیذوب آهن اصفهان 5 - 1 راه آهن
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
ذوب آهن اصفهان ۵ - ۱ راه آهن
۱۳۸۸-۰۳-۰۱
عکاس :
اشخاص :
منصور ابراهیم زاده محسن مسلمان عباس قاسمیذوب آهن اصفهان 5 - 1 راه آهن
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
ذوب آهن اصفهان ۵ - ۱ راه آهن
۱۳۸۸-۰۳-۰۱
عکاس :
اشخاص :
ایگور کاسترو بابک رضی عباس قاسمیذوب آهن اصفهان 3 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
ذوب آهن اصفهان ۳ - ۱ پرسپولیس
۱۳۸۷-۱۰-۱۴
عکاس :
اشخاص :
عباس قاسمی