1
لطفا کمی صبر کنید !!

مهدی


شیری

۸۵۵ عکس
پرسپولیس 2 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پرسپولیس ۲ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۷-۱۱-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی شیریپیکان 0 - 0 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۰ - ۰ سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۱۰-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی شیریپیکان 0 - 0 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۰ - ۰ سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۱۰-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میلاد قربان زاده مهدی شیریپرسپولیس 2 - 0 برق شیراز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۲ - ۰ برق شیراز
۱۳۹۱-۰۵-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی شیریپرسپولیس 2 - 0 برق شیراز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۲ - ۰ برق شیراز
۱۳۹۱-۰۵-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی شیریاستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی شیری کیانوش رحمتیاستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی شیریاستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس :
اشخاص :
حنیف عمران زاده علیرضا نورمحمدی مهدی شیری مهدی مهدوی کیااستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی شیریاستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی شیری میلاد میداوودیاستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی شیری میلاد میداوودی غلامرضا رضاییاستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی شیریاستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی شیری علی کریمی علیرضا نورمحمدی مازیار زارعاستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمیدرضا علی عسگری مهدی شیری میلاد میداوودیاستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مهدی شیریاستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهدی شیری میلاد میداوودیاستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهدی شیری محسن یوسفیاستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی شیری حمیدرضا علی عسگری ایمون زایداستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس :
اشخاص :
مهدی شیریاستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهدی شیریاستقلال 2 - 3 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
استقلال ۲ - ۳ پرسپولیس
۱۳۹۰-۱۱-۱۳
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهدی شیری اسماعیل شریفاتملوان بندر انزلی 1 - 0 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
ملوان بندر انزلی ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۳-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی شیریملوان بندر انزلی 1 - 0 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
ملوان بندر انزلی ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۳-۲۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
سپهر حیدری مهدی شیری اشپیتیم آرفیملوان بندر انزلی 1 - 0 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
ملوان بندر انزلی ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۳-۲۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد منصوری فهیم سپهر حیدری مهدی شیریملوان بندر انزلی 1 - 0 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
ملوان بندر انزلی ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۳-۲۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
رضا چلنگر ژلیکو میاچ مهدی شیری پرسپولیس تهرانملوان بندر انزلی 1 - 0 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
ملوان بندر انزلی ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۰-۰۳-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سپهر حیدری مهدی شیری