1
لطفا کمی صبر کنید !!

هادی


محلوجی

۱۷۰ عکس
گسترش فولاد تبریز 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
گسترش فولاد تبریز ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۸-۰۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
هادی محلوجیگسترش فولاد تبریز 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
گسترش فولاد تبریز ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۸-۰۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
محسن مصطفایی هادی محلوجیگسترش فولاد تبریز 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
گسترش فولاد تبریز ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۸-۰۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
هادی محلوجیگسترش فولاد تبریز 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
گسترش فولاد تبریز ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۸-۰۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
هادی محلوجی وجیه الله چشمه سریپرسپولیس 3 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پرسپولیس ۳ - ۲ سایپا
۱۳۹۸-۰۱-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
احمد نوراللهی هادی محلوجی مسعود خیاط طوسیپرسپولیس 3 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پرسپولیس ۳ - ۲ سایپا
۱۳۹۸-۰۱-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
احمد نوراللهی هادی محلوجیپرسپولیس 3 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پرسپولیس ۳ - ۲ سایپا
۱۳۹۸-۰۱-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محسن خلیلی هادی محلوجیاستقلال 0 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال ۰ - ۰ سایپا
۱۳۹۸-۰۱-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هادی محلوجی امید نورافکنجلسه تمرینی تیم فوتبال سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
جلسه تمرینی تیم فوتبال سایپا
۱۳۹۷-۱۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
هادی محلوجی ساموئل سارفو علی دشتی سید پیمان میری حسین خوش نظرالریان قطر 3 - 1 سایپا
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۹
الریان قطر ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۷-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
هادی محلوجی وحید میرزاییالریان قطر 3 - 1 سایپا
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۹
الریان قطر ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۷-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
هادی محلوجیالریان قطر 3 - 1 سایپا
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۹
الریان قطر ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۷-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزایی هادی محلوجی وجیه الله چشمه سری محمد صفریسپیدرود رشت 2 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سپیدرود رشت ۲ - ۲ سایپا
۱۳۹۷-۱۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
هادی محلوجیسپیدرود رشت 2 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سپیدرود رشت ۲ - ۲ سایپا
۱۳۹۷-۱۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
هادی محلوجیصنعت نفت آبادان 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
صنعت نفت آبادان ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۷-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
وجیه الله چشمه سری هادی محلوجی وحید میرزایی محمد صفریصنعت نفت آبادان 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
صنعت نفت آبادان ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۷-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
هادی محلوجی حسین خوش نظر وحید قاسمی میثم آرمیانصنعت نفت آبادان 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
صنعت نفت آبادان ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۷-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
هادی محلوجی حسین خوش نظر وحید قاسمی میثم آرمیانسایپا 0 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۰ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۷-۰۸-۲۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هادی محلوجیسایپا 2 - 1 سردار بوکان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۲ - ۱ سردار بوکان
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
صادق بارانی هادی محلوجیفولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
فولاد خوزستان ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۷-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
هادی محلوجی محمد صفریفولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
فولاد خوزستان ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۷-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
هادی محلوجیسایپا 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۴ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هادی محلوجیسایپا 1 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۶-۱۱-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هادی محلوجیاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۱ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هادی محلوجی پژمان منتظریسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
هادی محلوجی سعید فتاحی مهدی زارعسایپا 0 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۰ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
هادی محلوجی داوود کاشانیذوب آهن اصفهان 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسی وجیه الله چشمه سری محمد صفری هادی محلوجیاکسین البرز 2 - 1 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
اکسین البرز ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزایی محمد صفری هادی محلوجی وجیه الله چشمه سریسایپا 1 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۰ استقلال
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
عکاس :
اشخاص :
احمد فاضلی ثانی هادی محلوجیسایپا 3 - 2 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۳ - ۲ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۵-۱۲
عکاس :
اشخاص :
مرتضی اسدی ایوب کلانتری هادی محلوجیسایپا 3 - 2 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۳ - ۲ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۵-۱۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
پیمان صاحب جمعی هادی محلوجیسایپا 3 - 2 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۳ - ۲ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۵-۱۲
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
مرتضی اسدی هادی محلوجی ایوب کلانتریتراکتورسازی تبریز 0 - 1 نفت تهران
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
تراکتور ۰ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۶-۰۲-۲۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
فرهاد جهانگیری هادی محلوجی سینا خادم پور نادر قربانی