1
لطفا کمی صبر کنید !!

فوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی نظری جویباریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی نظری جویباریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی نظری جویباریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی نظری جویباریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
استقلال ۱ - ۴ تراکتور
۱۳۹۴-۰۲-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی نظری جویباریاستقلال 0 - 0 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۰ - ۰ فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۱-۰۸-۲۱
عکاس :
اشخاص :
علی نظری جویباری محمود یاوری حمید بابازاده شاهرخ بیانیجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۰۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
شاهرخ بیانی علی نظری جویباریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۰۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
حسین ترابپور علی نظری جویباریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۰۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی نظری جویباریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۰۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی نظری جویباریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۰۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد سررشته داری شاهرخ بیانی علی نظری جویباریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۰۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی نظری جویباریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
شاهرخ بیانی بهمن فروتن علی نظری جویباریپرسپولیس 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
پرسپولیس ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۰-۰۱-۱۰
عکاس :
اشخاص :
علی نظری جویباریفولاد خوزستان 4 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
فولاد خوزستان ۴ - ۱ استقلال
۱۳۸۹-۰۹-۲۸
عکاس :
اشخاص :
علی نظری جویباریفولاد خوزستان 4 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
فولاد خوزستان ۴ - ۱ استقلال
۱۳۸۹-۰۹-۲۸
عکاس :
اشخاص :
علی نظری جویباریفولاد خوزستان 4 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
فولاد خوزستان ۴ - ۱ استقلال
۱۳۸۹-۰۹-۲۸
عکاس :
اشخاص :
علی نظری جویباریفولاد خوزستان 4 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
فولاد خوزستان ۴ - ۱ استقلال
۱۳۸۹-۰۹-۲۸
عکاس :
اشخاص :
علی نظری جویباریاستقلال 3 - 2 پاس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۳ - ۲ پاس
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس :
اشخاص :
افشین قطبی امین نوروزی علی نظری جویباریاستقلال 3 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۳ - ۰ پیکان
۱۳۸۹-۰۵-۲۷
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی اصغر امیری علی نظری جویباری ناصر حجازیاستقلال 3 - 0 پیکان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
استقلال ۳ - ۰ پیکان
۱۳۸۹-۰۵-۲۷
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی نظری جویباری ناصر حجازیجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۸۹-۰۴-۰۲
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
پرویز مظلومی علی نظری جویباریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۸۹-۰۴-۰۲
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
پرویز مظلومی علی نظری جویباریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۸۹-۰۴-۰۲
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
آرش برهانی علی نظری جویباری پرویز مظلومیپیام خراسان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پیام خراسان ۰ - ۱ استقلال
۱۳۸۸-۰۲-۰۶
عکاس :
اشخاص :
میثم منیعی علی نظری جویباریپیام خراسان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پیام خراسان ۰ - ۱ استقلال
۱۳۸۸-۰۲-۰۶
عکاس :
اشخاص :
امیررضا واعظ آشتیانی علی نظری جویباریپیام خراسان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پیام خراسان ۰ - ۱ استقلال
۱۳۸۸-۰۲-۰۶
عکاس :
اشخاص :
علی نظری جویباری میثم منیعی امید طیریپیام خراسان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پیام خراسان ۰ - ۱ استقلال
۱۳۸۸-۰۲-۰۶
عکاس :
اشخاص :
علی نظری جویباریپیام خراسان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پیام خراسان ۰ - ۱ استقلال
۱۳۸۸-۰۲-۰۶
عکاس :
اشخاص :
امیررضا واعظ آشتیانی علی نظری جویباری علی اصغر امیری افشار لفظیپیام خراسان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پیام خراسان ۰ - ۱ استقلال
۱۳۸۸-۰۲-۰۶
عکاس :
اشخاص :
امیررضا واعظ آشتیانی علی نظری جویباری محمودرضا باباییپیام خراسان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۸۸-۸۷
پیام خراسان ۰ - ۱ استقلال
۱۳۸۸-۰۲-۰۶
عکاس :
اشخاص :
علی نظری جویباری حمید بابازاده امید طیری امین نوروزی