1
لطفا کمی صبر کنید !!

محمد


سررشته داری

۱۶۳ عکس
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۲-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد سررشته داریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۲-۰۱-۲۸
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد سررشته داریاستقلال 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۲-۰۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
کاوه ستوده محمد سررشته داریاستقلال 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۲-۰۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هاشم بیگ زاده محمد سررشته داری فریدون مولاییاستقلال 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۲-۰۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد سررشته داری امیر قلعه نویی فریدون مولاییاستقلال 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۲-۰۱-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد سررشته داری فریدون مولاییجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۲-۰۱-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد سررشته داری امیر قلعه نوییجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۲-۰۱-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد سررشته داریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۲-۰۱-۲۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد سررشته داریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۲-۰۱-۱۸
عکاس :
اشخاص :
محمد سررشته داریاستقلال 1 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ تراکتور
۱۳۹۱-۱۲-۱۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
کاوه ستوده محمد سررشته داریاستقلال 1 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ تراکتور
۱۳۹۱-۱۲-۱۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
کاوه ستوده محمد سررشته داریاستقلال 1 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ تراکتور
۱۳۹۱-۱۲-۱۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
ستار همدانی کاوه ستوده محمد سررشته داریاستقلال 1 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ تراکتور
۱۳۹۱-۱۲-۱۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد سررشته داری خسرو حیدری فریدون مولاییاستقلال 1 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ تراکتور
۱۳۹۱-۱۲-۱۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
کاوه ستوده محمد سررشته داریاستقلال 1 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ تراکتور
۱۳۹۱-۱۲-۱۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
کاوه ستوده محمد سررشته داریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۱۲-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حنیف عمران زاده محمد سررشته داریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۱۲-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد سررشته داریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۱۲-۱۲
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد سررشته داری نصیر مقدریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد سررشته داری امیر قلعه نوییجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد سررشته داری امیر قلعه نوییپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد سررشته داری فریدون مولاییپیکان 0 - 3 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پیکان ۰ - ۳ استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فریدون مولایی امیر قلعه نویی محمد سررشته داری کاوه ستودهملوان بندر انزلی 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
ملوان بندر انزلی ۰ - ۰ استقلال
۱۳۹۱-۱۰-۳۰
عکاس :
اشخاص :
محمد سررشته داری امیر قلعه نوییاستقلال 2 - 1 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۲ - ۱ مس کرمان
۱۳۹۱-۱۰-۲۵
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
کریم بوستانی امیر قلعه نویی محمد سررشته داریذوب آهن اصفهان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۰ استقلال
۱۳۹۱-۱۰-۱۶
عکاس :
اشخاص :
امیر قلعه نویی محمد سررشته داریذوب آهن اصفهان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۰ استقلال
۱۳۹۱-۱۰-۱۶
عکاس :
اشخاص :
امیر قلعه نویی فرهاد کاظمی محمد سررشته داریاستقلال 1 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
استقلال ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۱-۱۰-۱۱
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محمد سررشته داری فریدون مولایی امیر قلعه نویی کاوه ستودهگهر دورود 0 - 1 استقلال
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
گهر دورود ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۱-۱۰-۰۲
عکاس :
اشخاص :
محمد سررشته داری میرشاد ماجدی امیر قلعه نوییگهر دورود 0 - 1 استقلال
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
گهر دورود ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۱-۱۰-۰۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
آرش برهانی میرشاد ماجدی محمد سررشته داری