1
لطفا کمی صبر کنید !!

فرزاد


محلوجی

۴۲۰ عکس
سایپا 0 - 0 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۰ - ۰ نساجی مازندران
۱۳۹۸-۰۱-۰۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا عبادی خلف کاظم برجلو علی دایی فرزاد محلوجیسایپا 0 - 0 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۰ - ۰ نساجی مازندران
۱۳۹۸-۰۱-۰۸
عکاس :
اشخاص :
میثم آرمیان فرزاد محلوجی علی داییسایپا 0 - 0 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۰ - ۰ نساجی مازندران
۱۳۹۸-۰۱-۰۸
عکاس :
اشخاص :
کاظم برجلو میثم آرمیان فرزاد محلوجی علی داییالریان قطر 3 - 1 سایپا
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۹
الریان قطر ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۷-۱۱-۳۰
عکاس :
اشخاص :
نادر قربانی فرزاد محلوجیجلسه تمرینی تیم فوتبال سایپا
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۹
جلسه تمرینی تیم فوتبال سایپا
۱۳۹۷-۱۱-۲۹
عکاس :
اشخاص :
فرزاد محلوجیصنعت نفت آبادان 2 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
صنعت نفت آبادان ۲ - ۱ سایپا
۱۳۹۷-۰۹-۲۳
عکاس :
اشخاص :
فرزاد محلوجیصنعت نفت آبادان 1 - 3 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
صنعت نفت آبادان ۱ - ۳ سایپا
۱۳۹۷-۰۹-۱۶
عکاس :
اشخاص :
فرزاد محلوجی علی دایی پائولو سرجیو بنتو بریتوصنعت نفت آبادان 1 - 3 سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
صنعت نفت آبادان ۱ - ۳ سایپا
۱۳۹۷-۰۹-۱۶
عکاس :
اشخاص :
مرتضی دهداری پور فرزاد محلوجی اکبر ایمانی علی دایی علیرضا حاتماستقلال (3) 2 - 2 (5) سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال (۳) ۲ - ۲ (۵) سایپا
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی دشتی فرزاد محلوجی مهدی ترابیاستقلال (3) 2 - 2 (5) سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال (۳) ۲ - ۲ (۵) سایپا
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
فرزاد محلوجیاستقلال (3) 2 - 2 (5) سایپا
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال (۳) ۲ - ۲ (۵) سایپا
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی دشتی فرزاد محلوجی عبدالله ناصریسایپا 2 - 1 سردار بوکان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۲ - ۱ سردار بوکان
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهرداد کفشگری علی عاملی فرزاد محلوجیسایپا 2 - 1 سردار بوکان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۲ - ۱ سردار بوکان
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
عکاس : امیررضا استواری
اشخاص :
کاظم برجلو فرزاد محلوجیفولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
فولاد خوزستان ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۷-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
فرزاد محلوجی نادر قربانی ابراهیم صادقیفولاد خوزستان 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
فولاد خوزستان ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۷-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
علی دایی محمد دایی محمدرضا مهرانپور فرزاد محلوجی فرید پیرایشتراکتورسازی تبریز 1 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
تراکتور ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس :
اشخاص :
فرزاد محلوجی علیرضا حاتم علی داییتراکتورسازی تبریز 1 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
تراکتور ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس :
اشخاص :
علیرضا حیدری علیرضا حاتم علی دایی محمد دایی فرزاد محلوجیتراکتورسازی تبریز 1 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
تراکتور ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس :
اشخاص :
وحید میرزایی فرزاد محلوجیتراکتورسازی تبریز 1 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
تراکتور ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس :
اشخاص :
فرزاد محلوجیسایپا 3 - 0 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۳ - ۰ سپیدرود رشت
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
فرزاد محلوجیسایپا 3 - 0 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۳ - ۰ سپیدرود رشت
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
فرزاد محلوجیسایپا 3 - 0 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۳ - ۰ سپیدرود رشت
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
فرزاد محلوجیسایپا 3 - 0 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۳ - ۰ سپیدرود رشت
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علیرضا حاتم فرزاد محلوجیسایپا 4 - 2 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۴ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
فرزاد محلوجیپرسپولیس 1 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پرسپولیس ۱ - ۲ سایپا
۱۳۹۷-۰۱-۰۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
علی دایی فرزاد محلوجیسایپا 4 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۴ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امیر قلعه نویی فرزاد محلوجی علی داییسایپا 1 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۶-۱۱-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
علی قلی زاده فرزاد محلوجی طاها شریعتیسایپا 1 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۶-۱۱-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
فرزاد محلوجیسایپا 1 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۶-۱۱-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجید نوروزی فرزاد محلوجیسایپا 1 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۶-۱۱-۰۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
فرزاد محلوجی مجید نوروزیاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۱ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
علی دایی علیرضا حاتم علی دایی فرزاد محلوجیاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۱ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
فرزاد محلوجی علی دایی سید مهدی رحمتیاستقلال 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۱ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
عکاس :
اشخاص :
فرزاد محلوجی محمدرضا مهرانپورگسترش فولاد تبریز 3 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
گسترش فولاد تبریز ۳ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۹-۰۹
عکاس :
اشخاص :
علی دایی کاظم برجلو فرزاد محلوجیسایپا 1 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
رضا علیاری محمدرضا اخباری فرزاد محلوجینفت تهران 0 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۰ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۸-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
میثم آرمیان فرزاد محلوجی محمد دایی فرید محمدی زادهسایپا 0 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۰ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
فرزاد محلوجی علی دایی علیرضا حاتم