1
لطفا کمی صبر کنید !!

مهیار


مرتضوی

۱۰۴ عکس
سایپا 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سایپا ۰ - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۸-۰۹-۱۳
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهیار مرتضوی محمد صفریسایپا 0 - 4 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سایپا ۰ - ۴ استقلال
۱۳۹۸-۰۷-۲۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهیار مرتضوی اشکان نامداری حسین خوش نظرسایپا 2 - 1 داماش گيلان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سایپا ۲ - ۱ داماش گيلان
۱۳۹۸-۰۷-۰۷
عکاس :
اشخاص :
مهیار مرتضوی بهمن افشاری علی اصغر قربانعلی پور اشکان نامداریسایپا 2 - 1 داماش گيلان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سایپا ۲ - ۱ داماش گيلان
۱۳۹۸-۰۷-۰۷
عکاس :
اشخاص :
محمد صفری مهیار مرتضوی کاظم برجلو اشکان نامداریسایپا 4 - 3 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سایپا ۴ - ۳ نساجی مازندران
۱۳۹۸-۰۶-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
کاظم برجلو مهیار مرتضویسایپا 4 - 3 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سایپا ۴ - ۳ نساجی مازندران
۱۳۹۸-۰۶-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
کاظم برجلو مهیار مرتضویسایپا 4 - 3 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
سایپا ۴ - ۳ نساجی مازندران
۱۳۹۸-۰۶-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
کاظم برجلو مهیار مرتضویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ صبا
۱۳۹۵-۰۷-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهیار مرتضویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ صبا
۱۳۹۵-۰۷-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهیار مرتضویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ صبا
۱۳۹۵-۰۷-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهیار مرتضویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ صبا
۱۳۹۵-۰۷-۲۳
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مهیار مرتضویصبا 1 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
صبا ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۳۰
عکاس :
اشخاص :
علی قلی زاده رضا عنایتی مهیار مرتضویصبا 1 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
صبا ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۳۰
عکاس :
اشخاص :
مهیار مرتضوی حامد لکصبا 1 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
صبا ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۳۰
عکاس :
اشخاص :
مهیار مرتضویصبا 1 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
صبا ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۳۰
عکاس :
اشخاص :
مهیار مرتضویصبا 1 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
صبا ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۳۰
عکاس :
اشخاص :
مهیار مرتضوی حسین گنجیان سیدحسن مومنی صمد مرفاویصبا 1 - 0 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
صبا ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۳۰
عکاس :
اشخاص :
احمد حسن زاده مهیار مرتضوی رضا عنایتی شاهین حاج باباییپرسپولیس 1 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس ۱ - ۰ صبا
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
حسین گنجیان هاشم بیگ زاده صمد مرفاوی مهیار مرتضویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پیکان ۱ - ۱ صبا
۱۳۹۵-۰۵-۱۰
عکاس :
اشخاص :
اکبر رضایی مهیار مرتضویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پیکان ۱ - ۱ صبا
۱۳۹۵-۰۵-۱۰
عکاس :
اشخاص :
اکبر رضایی مهیار مرتضویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۱ - ۲ فولاد خوزستان
۱۳۹۳-۰۹-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
هادی نوروزی مهیار مرتضویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۱ - ۲ فولاد خوزستان
۱۳۹۳-۰۹-۲۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
میثم علیپور مهیار مرتضویجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۳-۰۹-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیدحسین زرگر مهیار مرتضوی مهدی طارمیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۳-۰۹-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهیار مرتضویجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۳-۰۹-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهیار مرتضویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
استقلال ۱ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۹-۰۲
عکاس :
اشخاص :
میثم علیپور اکبر رضایی سیدحسن مومنی رضا حقیقی مهیار مرتضویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
استقلال ۱ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۹-۰۲
عکاس :
اشخاص :
حمید درخشان مهیار مرتضوی نیما رسولیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
استقلال ۱ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۹-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حمید درخشان میثم رضاپور مهیار مرتضوی حسین عبدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
استقلال ۱ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۹-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سیدحسن مومنی حمید درخشان مهیار مرتضویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
استقلال ۱ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۹-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا حقیقی مهیار مرتضویپرسپولیس 2 - 2 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۲ - ۲ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۳-۰۸-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهیار مرتضوی محمد نوری میثم علیپورپرسپولیس 2 - 2 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۴-۹۳
پرسپولیس ۲ - ۲ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۳-۰۸-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد نوری مهیار مرتضوی